שקד , קולנוע אמריקאי

שקד , קולנוע אמריקאי

שקד , קולנוע אמריקאי

שקד , קולנוע אמריקאי

85 פשוט מושלם. ידעתי שהסמינריון בקולנוע אמריקאי לא הולך להיות פשוט. חברות שלי נלחמו עם המנחה כמעט שנה!

שקד, קולנוע אמריקאי

עבודות אקדמיות , סמינריון , כתיבת עבודות
5
2017-04-08T14:26:15+00:00

שקד, קולנוע אמריקאי