תולדות האמנות תואר שני

סמינריון תולדות האמנות סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות

סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות עבודות סמינריון וכתיבת עבודות אקדמיות בתולדות האמנות בסמינר הכולל דרישה לביצוע סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות חייב להכיל נקודות ציון מרכזיות בגישה המדעית המודרנית לחקירתם של סימנים .יש לדון בשתי אסכולות בסיסיות, כפי שהתפתחו סביב עבודותיהם של פרדיננד דה סוסיר תיאורית הסימנים של דה סוסיר: ההבחנה בין…