סמינריון אופ

סמינריון באוניברסיטה הפתוחה!? סוציולוגיה של האינטרנט

כן, באופ הסמינריון יכול להיות כאב ראש לא קטן.ואנו נשמח לסייע כבר משלב בחירת הנושא.הדרישות בקורס של סוציולוגיה של האינטרנט למשל , לעבודה סמינריונית היא טקסט בן 25 ל-30 עמודים. עבודה תתחיל תמיד בפרק המציג את השאלה המרכזית, על בסיס סקירת ספרות. התשובה לשאלה  יכולה להתבסס על מחקר קטן משלכם (עבודה…