משתנה מתווך

מהו הסגנון של עבודה מדעית , או מחקר אמפירי ?

סגנון של עבודה מדעית הסגנון של עבודה מדעית צריך להיות סיפורי ולא כמו דו"ח או רשימה של נקודות. עבודה אמפירית כוללת 4 חלקים עיקריים: מבוא, שיטה, תוצאות ודיון (ובנוסף תקציר, רשימת מקורות ונספחים) . המבנה הכללי של העבודה אמור להיות כמו שעון חול. העבודה מתחילה "רחב" (דהיינו במשהו כללי יותר…

הגדר את המחקר שלך!

לכל מחקר צריך להיות נושא. לדוגמא: תהליכי אינטגרציה במיזוגים ורכישות. לכל מחקר צריכה להיות שאלת מחקר. לדוגמא: כיצד משפיע מהירות האינטגרציה על הצלחת מיזוגים ורכישות? f(x)=y לכל מחקר צריכה להיות השערת מחקר אחת לפחות (היפותזה) לדוגמא: ככל שמהירות האינטגרציה גבוהה יותר כך גדלה הצלחת האינטגרציה בין החברות והצלחת הרכישה. כל…

משתנה מתווך מה זה ?

משתנה מתווך, נקרא גם Mediator , הוא משתנה הנמצא ממש באמצע , בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי. המתווך  מושפע מהבלתי-תלוי המתווך משפיע על התלוי. ובקלות :  משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אך ורק אם בעקבות הצבתו במחקר , הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל. דוגמא: בדיקת הקשר…