מבנה הצעת מחקר

אנו נסייע בבחירת שאלת המחקר שלך.

אנו נסייע בבחירת שאלת המחקר שלך.

בחירת שאלת המחקר תשפיע על כל תהליך כתיבת העבודה שלך. ממש עד הסוף! לכן לבחירת השאלה ישנה משמעות והשפעה על : סוג המחקר ( קרא עוד) איתור החומר מחקרים קודמים מומלץ לבחון מספר עבודות בכדי לקבל החלטה על סוג המחקר. ( ראה עבודות לדוגמא ) נשמח לראות את הסילבוס ולסייע…