בלתי תלוי

משתנה מתווך מה זה ?

משתנה מתווך, נקרא גם Mediator , הוא משתנה הנמצא ממש באמצע , בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי. המתווך  מושפע מהבלתי-תלוי המתווך משפיע על התלוי. ובקלות :  משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אך ורק אם בעקבות הצבתו במחקר , הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל. דוגמא: בדיקת הקשר…