מגדר משאבי אנוש

עבודה בשיטות מחקר – עבודה לדוגמא!

עבודה לדוגמא בשיטות מחקר פרק שיטה   משתתפי המחקר במחקר השתתפו 4,286 גברים ונשים מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה, כאשר ממוצע הגילאים הוא 47. מתוך כלל המשתתפים 1,698 היו גברים ו- 2,588 היו נשים. המשתתפים נבחרו ע"י חיוג טלפוני רנדומאלי באמצעות סקר בתפוצה כלל ארצית. מתוך ה- 4,286 משתתפים…

סמינריון משאבי אנוש בנושא מנהיגות אותנטית(סקירת ספרות)

סמינריון משאבי אנוש בנושא מנהיגות אותנטית(סקירת ספרות) סקירת ספרות פופר (2007) מגדיר מנהיגות כתהליך שבו פרט אחד משפיע על חברי הקבוצה ביחס ליעדי הקבוצה. מנהיגות מערבת בעיקר השפעה, כלומר מנהיג משנה את הפעולות או העמדות של כמה מחברי הקבוצה. ישנן מספר טכניקות להשפעה זאת החל מטכניקות של כפיה וכלה בטכניקות…