סוגי מחקר

מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות?

מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות? כתיבה אקדמית: כתיבה מחקרית עובדתית המבוססת על מחקרים וידע קודם. כתיבה אקדמית היא כתיבה "ייבשה" ומדויקת השונה מכתיבת מסמך עסקי או אישי. מדרג הכתיבה האקדמית: עבודת פרה-סמינריון, סמינריון, תזה (בתואר השני), עבודת דוקטורט, פוסט דוקטורט. מחקר אקדמי: מחקר כמותי או איכותי שמטרתו להוסיף לידע הקיים.…

איך להכין רפרט בקלות?

איך להכין רפרט בקלות? רפרט הינו הצגה מקוצרת של הרעיון המרכזי. ניתן לראות בו שלד העבודה הסמינריונית בראשי פרקים. כתיבת פרקי העבודה, כמעין תרשים זרימה המראה את קו הרציונל התיאורטי שבניתם ובכלל זה הביסוס התיאורטי והעיגון באחת  או יותר מהתיאוריות הנלמדות, הסבר המשתנים, הקשרים ביניהם (הפשוטים והמותנים – מורכבים) עד…

מחקר איכותני

מחקר עם אנשים ולא על אנשים מחקר איכותני הוא "הסיפורים והמילים", אלה הם כלים להבניית המציאות ותיאור החוויות הגלומות בהם. יכולת לצרף מילים לסיפורים מוכרת כמאפיין משמעותי של החוקר האיכותני מחקר איכותני הוא: מחקר שמדגיש את הפרשנות הסובייקטיבית שאנשים נותנים למציאות החברתית/תרבותית שהם נמצאים בה מחקר איכותני בודק תהליך במהלך…