תקנון האתר

הסכם התקשרות -תקנות טופ סמינר לקניית עבודה

להלן פרטי הסכם ההתקשרות עם טופ סמינר, לסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות.

חשוב לציין כי בזמן הפנייה לטופ סמינר, יש צורך לקרא הסכם התקשרות זה ולאשרו. כמו כן , תשלום המקדמה מהווה אישור כי קראת את ההסכם!

סודיות

טופ סמינר מתחייבת לשמור את פרטי הלקוחות בסודיות מוחלטת, ומתחייבת לא להעבירם, בשום תנאי לגורם חיצוני.במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל, הוצאת קבלה וכו').

שלב חובה במסירת העבודה
הנך מתחייב כי הבנת ונמסר לך כי חובתך לבחון את העבודה, לעומק , והשתמש בה כחומר עזר.בכל מקרה העבודה לא תוגש במתכונתה הנוכחית ללא בדיקה.

תיקונים

כל התיקונים הדרושים (לאחר מסירת העבודה) באם יהיו כאלה, הם יבוצעו על ידינו  ללא כל תמורה כספית נוספת, ועד לשביעות רצונך המלא.

מסירת רשימת התיקונים מוגבלת בזמן : 60 יום. תיקונים לעבודה יבוצעו רק לאחר התשלום המלא.

גניבת דעת ו/או עבירה על זכויות יוצרים ו/או עבירה פלילית

מובהר בזאת כי אין במסגרת השירות של טופ סמינר כל עניין של גניבת דעת ו/או עבירה על זכויות יוצרים ו/או עבירה פלילית אחרת הנוגעת לדין הקניין הרוחני או לכל עניין אחר.

השימוש בעבודה

החומרים שנשלח לך הינם לשם מקור ביביליוגרפי אקדמי עשיר ומורחב. אולם האחריות בסוגיות אתיות ומוסריות מול האקדמיה או כל גורם אחר בנוגע לזכויות יוצרים על העבודה הם באחריות מזמין העבודה בלבד.טופ סמינר אינה מעודדת בשום דרך שהיא הגשת עבודות לאקדמיה שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליצה להשתמש בחומר הנכתב כמקור בבליוגרפי עשיר ומלא.

ביטול

בכל שלב תוכל לבטל את ההסכם, על פי בקשתך ללא כל תשלום. עם זאת, כל חומר שנכתב והועבר אליך – לא תוכל להשתמש בו! במידה ושולם החלק הראשון של העבודה והוחלט לבטל את החוזה עוד בטרם תחילת העבודה, יוחזר לך כספך המלא.

התשלום

יש לשלם מקדמה בסך 50% מסך הסכום הכולל  של ההזמנה , והיתרה לאחר סיום העבודה.בכל מקרה התשלום לא יאוחר משלושה ימים לאחר שליחת קובץ העבודה הסופי. אין לקוח טופ סמינר רשאי להחזיק בכספים המגיעים לטופ סמינר על פי חוק לאחר תקופת זמן זו.

 

טופ סמינר כתיבה איכותית של עבודות אקדמיות

טופ סמינר כתיבה איכותית של עבודות אקדמיות

 

הסכם ההתקשרות עם טופ סמינר, לסיוע בכתיבת עבודות אקדמיות מדגיש כי התיקונים לעבודת הסמינריון או עבודת הגמר הם ללא תשלום נוסף. אך מוגבלים בזמן. עד 60 יום.

 

בהצלחה!