אנו נסייע בבחירת שאלת המחקר שלך.

אנו נסייע בבחירת שאלת המחקר שלך.

אנו נסייע בבחירת שאלת המחקר שלך.

בחירת שאלת המחקר תשפיע על כל תהליך כתיבת העבודה שלך. ממש עד הסוף! לכן לבחירת השאלה ישנה משמעות והשפעה על :
סוג המחקר ( קרא עוד)
איתור החומר
מחקרים קודמים
מומלץ לבחון מספר עבודות בכדי לקבל החלטה על סוג המחקר. ( ראה עבודות לדוגמא )

נשמח לראות את הסילבוס ולסייע בבחירת שאלת מחקר וסוג מחקר המתאים לך ביותר.

כחלק מתהליך הצעת המחקר רצוי ,לאחר בחירה של הנושא בעדיפות ראשונה ונושא שני בעדיפות שניה להציע למנחה את הנושאים ולהתייעץ איתו.

הצעת המחקר היא "מפת הדרכים" עבור הסטודנט, כותב העבודה האקדמית  וגם עבור המנחה,  היא מאפשרת לכותב הסמינריון והמרצה לבחון את המחקר המוצע ממש מן ההתחלה אל הסוף

"סוף מעשה במחשבה תחילה".

הצעת המחקר מטווה למעשה את השלד של מבנה העבודה הסמינריונית ועם התקדמות העבודה והממצאים שלה ניתן כמובן לשנות את הכוון אבל המחיר לרוב הינו זמן יקר! בעבודות מחקר מדעיות החוקר משנה לפעמים כיוונים בהתאם לממצאים, אבל הדבר רצוי פחות בעבודה הסמינריונית שבה נדרש התלמיד  להוכיח יכולת מחקרית בלבד ולא לחדש במדע (כמו שנדרש בעבודת  תזה דוקטורט).

מבנה הצעת המחקר צריך להיות בהתאמה למהות העבודה הסופית ,והצעת המחקר תכלול, לרוב:

נושא העבודה: מהו הנושא הנבחר. וזאת, בצורה ברורה ומדויקת. בהבהרת נושא העבודה יש להתייחס לתועלת האפשרית של העבודה

שאלת המחקר:  שאלת המחקר המרכזית שתלווה אותך בכל העבודה , ושאלות המשנה , אם ישנן. ואף כדאי לצרף להצעה סקירה ספרותית– על הנושא הנבחר ממקורות אמינים.

מבוא קצר :  שמציג את שאלת המחקר ומטרת העבודה , לפחות 2 מחקרים ומאמרים אקדמאים מתאימים.

מתודולוגיה : כיצד כותב הסמינריון למעשה מתכוון לחקור את שאלת המחקר ? באיזו שיטה/ שיטות ? מהם הנתונים שאתה זקוק להם, זמינות הנתונים, המדגם, שאלונים (אם אתה הולך בדרך הזו). זמינות הנתונים נתוח מהו המדגם שלך, הצגת השערת/ השערות המחקר והרציונל להשערות  המחקר.

מקורות– הצג רשימה ראשונית של מקורות הספרות (ביבליוגרפיה ראשונית) והנתונים הנדרשים

הערה : רצוי לצרף הצעה ראשונית לראשי הפרקים של העבודה.

דוגמא להצעה , לעבודת סמינריון מוסר ועסקים. הצעה ראשונית :

נושא : תופעת השיווק המטעה
שאלת המחקר :  האם שיווק מטעה הוא תופעה שולית או נורמה בעולם העסקים

 

מבנה העבודה:

פרק 1- הצגת התופעה- תיאור עמוק ומפורט של התופעה (מקצועי ונשען על מקורות ביביליוגרפים)

פרק 2- פרק ביקורתי שכותב מה בעצם הבעיה (יותר נוכחות שלנו)

פרק 3- משמעות המוסרית של הבעיה  (להשתמש בעקרונות המוסר שנלמדו בקורס)

פרק 4- מה הפתרונות, מה אנחנו מציעים, מה אחרים הציעו ומה לדעתינו הכי נכון.

ביבליוגרפיה.

מאמרים באנגלית

  1. Lev-On (2011), “ Public Debate and economic interests on the net- could they be matched?“, Social IssuesIn Israel 12 2011/ pp.162-175

 

מאמר זה מציג את כניסתם של כותבי חוות דעת בתשלום לפורומים שתכליתם הייתה לשקף את ההתנסות האישית של צרכנים וחוות דעתם הלא משוחדת על מוצרים. כניסה זו לפורומים המעיטה שוב את יכולתו של הצרכן לאמוד נכונה את איכות המוצרים.

 

Allan J Kimmel (2001), “Deception in Marketing Research and Practice: An Introduction”, Psychology & Marketing, Vol. 17. No.7 (2001) pp 657-661.

מאמר זה בוחן את תופעת הרמאות בעולם השיווק, השפעותיו על הצרכנים בעולם ועל העובדה כי אין זו תופעה חולפת אלא תופעה מתמשכת.