ציטוט בגוף העבודה

ציטוט בגוף העבודה

הציטוט כולל את שם המשפחה של מחבר והשנה בלבד.
דוגמא לציטוט APA בגוף:
במחקרו של יריב , (יריב, 2011) נמצא כי ככל ש… כך גדלה ההצלחה של הרכישה.ממצא זה סותר מסקנות של מחקר אחר שערכו דודי וחבריו, (דודיו, 2012) שעל פיו ככול שמהירות האינטגרציה גדלה אפקטיביות הרכישה יורדת במיזוגים ורכישות חוצות גבולות".

ציון המקור המצוטט צריך להופיע בתוך הפסקה, רצוי בתחילתה.