פרק המבוא בעבודת סמינריון

פרק המבוא בעבודת סמינריון

פרק המבוא בעבודת סמינריון

יש לא מעטים שאוהבים להתחיל לקרוא ולבחון מסמך מהסוף…אם אתה כזה , התחל בהמלצה שלנו בסוף הפוסט.

המבוא צריך להכיל :

  • מדוע ולשם מה נעשה המחקר (הרציונל ) הגדרת הבעיה, תיאורה, שכיחותה. בשלב זה כדאי להביא ציטוטים, אך לא לערוך סקירת ספרות. זאת תבוא בהמשך!
  • תיאור תכני העבודה , על מה אנחנו מדברים בכלל.
  • להתחיל את המבוא עם הרעיון המרכזי!!, לאחר מכן אפשר לגשת להגדרות של מושגים מרכזיים, ולרקע המדעי).
  • שאלת המחקר
  • מטרת המחקר

המבוא מספק את הרקע הכללי לעניין הנחקר, הוא קודם לפירוט הרקע המדעי – סקירת הספרות.הוא מהווה מסגרת כללית להבנה של נושא המחקר, מדוע בכלל יש מקום לבחון  את שאלת המחקר, או איזו תרומה תיאורטית או פרקטית תוכל להיות לו.

אפשר להתחיל את המבוא בקונטקסט הרחב יותר של המחקר, אבל לא להאריך בכך.

שם לב : יש לגשת בהקדם לנקודה העיקרית,דהיינו להגדרה הצרה יותר של הבעיה הנחקרת.

שאלת המחקר ומטרת המחקר

שאלת המחקר ומטרת המחקר צריכות להיות מנוסחות בצורה כזאת שתהיינה בהירות  ומובנת גם לקורא שאינו מצוי בה  למשל:

"מטרת מחקר זה לבחון את הגורמים המסבירים שחיקה של עובדים במערכות בנקאיות"

מכאן, אפשר לעבור לתיאור הרקע הכללי של התופעה, לזהות את המשתנים העיקריים, לנסח בקצרה את הטיעונים המוליכים למטרת המחקר ולהסביר את הרציונל למחקר ואת תרומתו האפשרית.

במבוא, אפשר לאזכר מספר מצומצם של מקורות רלוונטיים, אשר יש להם חשיבות ישירה למחקר או אשר שימשו כבסיס להצדקה התיאורטית, האמפירית או הפרקטית שלו. זכור כי המבוא אינו המקום לסקירה של הספרות. יש להימנע מפרטים טכניים ויש לשמור את המבוא קצר ולעניין.

המבוא מופיע בעבודה קודם לסקירת הספרות:

בדרך-כלל מומלץ לכתוב פרק זה לאחר כתיבת הפרקים האחרים, כאשר הכותב רואה את התמונה הכללית ויכול לכוון את הקורא להבנת הרקע הכללי להצעת המחקר או למחקר עצמו.