סקירת ספרות

סקירת ספרות

טופ סמינר מעניקה שרותי סקירת ספרות, הנכתבת במיוחד ובדיוק בשבילך.

סקירת ספרות

הכתיבה מתבצעת לפי כללי הכתיבה האקדמיים לבחריתך (APA, הערות שוליים, אזכור אחיד וכדומה). מומלץ לקרוא :  סקירת הספרות ומסגרת תיאורטית בעבודה אקדמית

נוכל לסייע גם באיתור,סיכום או תרגום אקדמי!

הרקע המדעי מבהיר את הקשר בין המחקר הנוכחי לבין מחקרים קודמים בנושא. הוא אמור לשכנע את הקורא שהמחקר אכן ראוי שייעשה ושזו הדרך המתאימה לעשותו.

חשוב שבסקירת הספרות תהיה התייחסות לכל משתנה המופיע במערך המחקר, כך שיהיה ביסוס תיאורטי/אמפירי לבחירתו ולחשיבותו להבנת התופעה הנחקרת.

הרקע המדעי בנוי כשורה של טיעונים, המחוזקים על-ידי הספרות התיאורטית ועל-ידי הספרות האמפירית הקיימת ולעתים גם על-ידי ספרות קלינית או פרקטית רלוונטית.מטרת סקירת הספרות אינה לשכנע את הקוראים שהחוקר יודע כל מה שנכתב בנושא, אלא שהוא יודע להשתמש בידע המצטבר בצורה אינטגרטיבית ומכוונת ושהמחקר חשוב!

כתיבה אינטגרטיבית

אנו כותבים את סקירתת הספרות בצורה אינטגרטיבית, הכוללת סינתזה מלאה בין המאמרים והמחקרים השונים.

עריכה לשונית

כל מסמך של טופ סמינר עובר עריכה לשונית והגהה קפדני ביותר.אתה יכול להיות סמוך ובטוח שתקבל מסמך ברמה הגבוהה היותר!

עדכניות אקדמית

שימוש מאמרים עדכניים בלבד. תוכל לשלוח לנו את ראשי הפרקים, עוד לפני הכתיבה.