סמינריון תולדות האמנות סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות

סמינריון תולדות האמנות סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות

סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות

עבודות סמינריון וכתיבת עבודות אקדמיות בתולדות האמנות בסמינר הכולל דרישה לביצוע סמיוטיקה כללית ויישומיה באמנויות חייב להכיל

נקודות ציון מרכזיות בגישה המדעית המודרנית לחקירתם של סימנים .יש לדון בשתי אסכולות בסיסיות, כפי שהתפתחו סביב עבודותיהם של

פרדיננד דה סוסיר

תיאורית הסימנים של דה סוסיר:
ההבחנה בין תפיסה ,parole – ו langue המסגרת התיאורטית הכוללת: ההבחנה בין סינכרונית של השפה לתפיסה דיאכרונית, מודל הסימן הסוסריאני, סמנטיקה ללא מושג של רפרנס. מסעות גוליבר.

התפיסה המנטליסטית של המודל הסוסריאני, הקונצפציה הסטרוקטורלית של משמעות,ההבחנה בין משמעות וערך, ההבחנה בין הציר הסינטגמטי ובין הציר הפרדיגמטי של השפה.

האמנות כשפה – אילוסטרציה לאימוץ המודל של דה סוסיר לאמנות הפלסטית :
סמיוטיקה וקוביזם.

אימוץ המודל הסוסריאני לתיאטרון – אסכולת פרג

צ’רלס פירס

עבודות אלה תעמודנה חייבות לעמוד או לפחות להיות מוזכרות בדיון , הצגת מערכות מושגים והנחות
תיאורטיות העומדות בבסיסן.

בעבודה יש לציין כי המטרה היא לבסס תשתית תיאורטית שתאפשר הבנת תיאוריות – שהתפתחו מאוחר יותר במחוזות השונים של התרבות – הנוקטות בגישההסמיוטית.

אפשר גם לבחון את האימפליקציות הפילוסופיות של עבודותיהם של דה סוסיר ופירס ,ובכל מה שקשור לשאלת הרפרזנטציה (קשרי שפה- עולם).

נכון יהיה להתמקד בדיון בהיבטים שיש בהם כדי להעמיק את ההבנה, שהתבססה במאה העשרים, בדבר מרכזיותם של סימנים
בחיי הרוח האנושית ככלל ובאמנות בפרט- שוב , תוך התייחסות לאימוצים שונים של מבנים תיאורטיים אלה לבקורת האמנות בדיסציפלינות השונות.

בעבודות האקדמיות שלנו אנו גם משרטטים קווי מתארן של מתודולוגיות מחקריות כלליות יותר הנגזרות מתיאוריות אלה : הבחנה בין גישה סינכרונית לדיאכרונית, סטרוקטורליזם ופוסטסטרוקטורליזם.

נושאים לעבודות באמנות תואר שני:

פוסט סטרוקטורליזם- מדה סוסיר לדרידה )אילוסטרציה מתחום האמנות הפלסטית( וגם
קצת לאקאן.

איתגור הליטרלי – התפיסה של רולאן בארת: קונוטציה-דנוטציה; שפה–מטאשפה;
מיתולוגיות- "טיבעון" ההיסטורי.
קולנוע- אילוסטרציה לאימוץ גישתו של בארת לקולנוע : ניתוח סמיוטי של סרטו של
גודאר "אלפאוויל".

מודל הסימן של פירס- מסגרת רעיונית כוללת )לוגיקה ופילוסופיה( , הסימן כיחס בין
שלושה קורלטים , הסימן ותהליך הסמיוזיס . תהליך של סמיוזיס אינסופי.

פירס- קלאסיפיקצית הסימנים: החלוקה לשלוש טריכוטומיות, התמקדות בטריכוטומיה
השניה, איקוניות ,אינדקסליות וסימבוליות והרלוונטיות לאמנויות.
אקו בהשראת פירס- סמיוטיקה –תיאוריה של שקר, מה בין אינדוקציה, דדוקציה
ואבדוקציה , בקורת האיקוניות, שלושה סוגי מבוכים כמטפורה ליחסי שפה -עולם.

 

נשמח לסייע , צרו קשר!

 

פרדינן דה סוסיר