סמינריון לדוגמא בלימודי ארץ-ישראל

סמינריון לדוגמא בלימודי ארץ-ישראל

סמינריון לדוגמא בלימודי ארץ-ישראל

סמינריון מסדרי הנזירים והמסדרים הצבאיים

הגבול הצפוני של ממלכת ירושלים הצלבנית

מבוא
רקע היסטורי
התפתחות המסדרים הנזיריים
התפתחות המסדרים הצבאיים
הדמיון והשוני בין המסדרים
סיכום
נספחים
ביבליוגרפיה

מראשית המאה ה , אירופה המערבית עברה תהליך הדרגתי של התעוררות דתית. הסיבות לתהליך זה היו מגוונות, ובהן ניתן למנות את פלישות הויקינגים והמגיארים, החשש מפני שנת ה  והאלימות הכללית בחברה הנוצרית באותה תקופה.

שיאו של תהליך ההתעוררות הדתית בא לידי ביטוי ביציאה למסע הצלב הראשון, שמטרתו הייתה לשחרר את כנסיית הקבר הקדוש מידי המוסלמים. בעקבות מסע צלב זה יצאו מסעי צלב נוספים לארץ הקודש, כסיוע בכיבוש שטחים אשר לא נכבשו ע"י הצלבנים או כסיוע בכיבוש שטחים שאבדו לממלכה הצלבנית.

התעוררות דתית זו הביאה גם ליצירתם של  מסעי צלב בין השנים …. המסדרים הנזיריים והמסדרים – מוסדות שהיוו מאפיין בולט של תקופת מסעי הצלב
הצבאיים. על אף שהרעיון המרכזי שעמד בבסיסם של שני מוסדות אלו – התקרבות לאל, עזרה לחלשים ורצון לגאולת הנפש – היה זהה, יישומו היה שונה אצל כל אחת מהקבוצות.

בעוד שצמיחתם של המסדרים הנזיריים נראתה כתהליך טבעי לחברה נוצרית שרוצה לחזור לאידיאלים להם הטיף ישו:"וַיאֹּמֶר יֵשׁוּעַ אֵלָיו אִם־חֶפְצְךָ לִהְיוֹת שָׁלֵם לֵךְ מְכרֹּ אֶת־רְכֻשְׁךָ וְנָתַתָ לָעֲנִיִים וְהָיָה לְךָ אוֹצָר בַשָׁמָיִם וְשׁוּב הֲלֹם וְהָלַכְתָ אַחֲרָי",  התפתחותם של המסדרים הצבאיים נראית תמוהה משהו, שכן קיומם אמור לסתור את אידיאל השלום הנוצרי כפי שהוא מופיע בברית החדשה:"אַשְׁרֵי רדְֹּפֵי שָׁלוֹם כִי־בְנֵי אֱלֹהִים יִקָרֵא לָהֶם"; 3 "וַאֲנִי אמֵֹּר לָכֶם אַל־תִתְקוֹמֲמוּ לָרָשָׁע וְהַמַכֶה אוֹתְךָ עַל־הַלְחִי הַיְמָנִית הַטֵה־לוֹ גַם אֶת־הָאַחֶרֶת".

מדוע אם כן, קמו ופרחו המסדרים הצבאיים במשך כ 200  שנות קיומה של הממלכה הצלבנית?

בעבודה זו אנסה לענות על השאלות הבאות:
* מדוע וכיצד התפתחו המסדרים הנזיריים?
*  מדוע וכיצד התפתחו המסדרים הצבאיים?
*  מהו הדמיון והשוני שבין שתי תנועות אלה, וכיצד הן השפיעו האחת על האחרת?

הפרק הראשון סוקר את המצב החברתי והפוליטי באירופה במאות 10-11  להתפתחותה של תנועת מסעי הצלב :

… הסיבה להיענות ההמונית לקריאתו של האפיפיור נעוצה בכך שהתפתחה מערכת שלמה של קשרים ויחסים מדיניים וחברתיים, ושל רגשות וזיקות ששימשו רקע וקרקע שהצמיחו את תנועת מסעי הצלב. מסעי הצליינות מאירופה לארץ-ישראל בכלל ולירושלים בפרט, הן שחיזקו את הקשר שבין הנצרות המערבית וארץ הקודש.

הרגשות העזים בקרב בני אירופה להגיע לירושלים, התגברו ביתר שאת בעקבות הבאת שרידי קדושים (reliquiæ)  מהעיר הנצחית.