סמינריון המפגש בין דת ומוסיקה

סמינריון המפגש בין דת ומוסיקה

סמינריון בנושא:
המפגש בין דת ומוסיקה מתבטא בהלחנת תהילים של המלחינים פרנץ ליסט ארנסט בלוך ואנטון יוזף ברוקנר

1. מבוא

2. הרקע הביוגרפי של המלחינים פרנץ ליסט וארנסט בלוך ואנטון יוזף ברוקנר
3. השימוש בטקסט דתי (הרחבה על המלחין ארנסט בלוך והרעיון הליאומי היהודי)

האם שימוש המלחינים (ליסט ובלוך וברוקנר), בטקסט דתי היה כנקודת מפנה וכתוצאה ממקרים אישיים טראגיים שהם עברו בחייהם האישיים?
4. המפגש בין המסר האישי של המלחין לבין מילות הטקסט הדתי לבין המוסיקה
4.1 תהילים של המלחין ארנסט בלוך(תהילים מספר 22,114,137)
5. דיון ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
7. נספחים

מעניין ? חייג אלינו. אנחנו מקצוענים!
058-4533512