סמינריון במשפטים- מהו "מקור אקדמאי"?

סמינריון במשפטים- מהו "מקור אקדמאי"?

סמינריון במשפטים- מהו "מקור אקדמאי"?

מקורות אקדמאים לכתיבת מטלה אקדמית (עבודה סמניריונית)

כאשר הנך נדרש להגיש רשימה ביבליוגפית הכוללת מקורות אקדמאים , שוב ושוב שואלים הסטודנטים מהו "מקור אקדמאי"?

התשובה לכך היא פשוטה ! 
מקור אקדמאי הוא כתב עת או ספר שפורסמו ע"י אוניברסיטה או מכללה מוכרת.
מקור שלא פורסם ע"י אוניברסיטה או מכללה (למשל – מגזין לשכת עורכי הדין, פסק דין שפורסם ע"י בית משפט) אהו אינו מקור אקדמאי.

כמובן, שבמידה ואתם נתקלים בספר / טור עיתונאי / מאמר / חיבור וכיוצא בזה שאיננו מקור אקדמאי, אין מניעה לעשות בו שימוש ולצרפו לרשימה הביבליוגפית שלכם

כדי להקל עליכם במעט את מלאכת החיפוש אחר מקורות אקדמאים,  אנו מצרפים למטה כאן רשימה חלקית המציינת לצד כל מקור מה נחשב למקור אקדמאי ומה לא

נזכיר כי כאשר עושים שימוש במקור כלשהו (וזה ממש לא משנה האם זהו מקור אקדמאי או לא), בין אם זה ציטוט, העתקה, הסתמכות על רעיון כלשהו, קיימת חובה לציין זאת על פי כללי הציטוט האחיד (הערות שוליים ומראה מקום).

להלן רשימה לדוגמא של מקורות שהם "מקור אקדמי" כשר, כלומר מותר להשתמש בהם לכתיבת עבודה אקדמית או עבודה סמינריונית :

כתבי עת אקדמאים

הוצאת אונ' ת"א , כתב העת "עיוני משפט" , כתב העת "משפט חברה ותרבות" , כתב העת "מעשי משפט" , כתב העת ?Theoretical Inquiries in Law?
בהוצאת אונ' ירושלים: כתב העת "משפטים", כתב העת "חוקים"

בהוצאת אונ' בר-אילן : כתב העת "מחקרי משפט" , כתב העת"תרבות דמוקרטית"

בהוצאת אנ' חיפה : כתב העת "דין ודברים" , כתב העת "משפט וממשל"

בהוצאת המרכז הבין תחומי (רייכמן) : כתב העת "משפט ועסקים"

הספרים הבאים אינם מהווים מקור אקדמי , אך הם בהחלט מקורות ראויים לקריאה ושימוש :

"ספר ברנזון" בהוצאת נבו , "הפרקליט" כתב העת של לשכת עורכי הדין , "ספר בר ניב" מנחם גולדברג בהוצאת רמות

ההוצאות האלה למשל , אינן הוצאות אקדמיות
הוצאת סדן , הוצאת מחשבות

זכור ! לא כל מה שכתב איש אקדמיה הוא בהכרח מאמר אקדמי…
הפקולטות למשפטים מפרסמות גם ספרים. כדאי להיכנס לאתרי הפקולטות (לחפש בגוגל) ושם לראות "פרסומי הפקולטה" – זה עוזר למצוא ספרים שבטוח הוצאו לאור ע"י אוניברסיטה.
כדאי גם השתמש בספרים שהוצאו על ידי מחלקות אחרות באוניברסיטאות (לימודי עבודה , סוציולוגיה, מדע המדינה וכיו')

ספרי האוניבסיטה הפתוחה יצאו בהוצאה אוניברסיטה ולכן הם אקדמים.