סמינריון בחינוך לדוגמא | מעורבות הורים והשפעתה על הדימוי העצמי

סמינריון בחינוך לדוגמא | מעורבות הורים והשפעתה על הדימוי העצמי

סמינריון בחינוך | מעורבות הורים והשפעתה על הדימוי העצמי

עבודת גמר , ולא ממש סמינריון בחינוך , המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך בייעוץ חינוכי"

הנושא של מעורבות הורים בבית הספר, והשפעתו על הדימוי העצמי והמסוגלות העצמית של תלמידים נחקר רבות בקרב תלמידים בארץ ובחו"ל, אך מעולם לא נחקר בעבר בקרב תלמידים ליקויי למידה  מן המגזר הערבי בישראל.

לכן, מטרת מחקר הנוכחי הייתה לבחון את הגורמים הללו, מעורבות הורים בהקשר של הדימוי העצמי והמסוגלות העצמית של תלמידים לקויי למידה, באופן ספציפי בקרב אוכלוסייה זו.

הספרות המקצועית מצביע על כך שקיימת חשיבות רבה למעורבות הורים בעשייה החינוכית הן מבחינה הרגשית והן מבחינה ההישגית.

ואכן, נמצא מעורבות הורים עשויה לשפר את המסוגלות העצמית והדימוי העצמי של תלמידים בכלל, ושל תלמידים ליקויי למידה בפרט. הכוונה בעריכת המחקר הנוכחי היא לתרום מידע נוסף לגוף הידע העוסק בתחום, על מנת אפשר למורים וליועצים לעתיד, ולמערכת החינוכית בכלל, לפתח הבנה עמוקה יותר של הגורמים המשפיעים על דימויים העצמי ותחושת המסוגלות העצמית של תלמידים ליקויי למידה.

המחקר בעבודה הנוכחית התבסס על תיאוריות ומחקרים בהם הוכח הקשר החיובי דימוי עצמי ומעורבות הורים ממצאים אלה יהוו תשתית של תוכנית העשויה לסייע למחנכי כיתות בבית הספר העל יסודי לבחון את מערך היחסים עם ההורים בכיתתם, וכן את

מידת מעורבות ההורים בבית הספר, ואת ההשפעה על הדימוי העצמי והמסוגלות העצמית בקרב תלמידים ליקויי למידה. שאלות המרכזיות של מחקר זה היו:

  1. האם קיים קשר בין מעורבות הורים לבין תחושת המסוגלות העצמית בקרב תלמידים ליקויי למידה?
  2. האם קיים קשר בין דימוי עצמי לבין מעורבות הורים בקרב תלמידים ליקויי למידה ?
  3. האם קיים קשר בין מסוגלות עצמית ומעורבות הורים בבתי הספר הערביים בצפון הארץ?

סמינריון בחינוך:

למחקר זה חשיבות רבה ממספר היבטים. ראשית, בהיבט התיאורטי, ניתן לצפות שתהיה לממצאי המחקר תרומה לספרות המקצועית בתחום של מעורבות הורים בקרב תלמידים ליקויי למידה. שנית, בהיבט היישומי, לממצאי ומסקנות המחקר הנוכחי יכולות להיות השלכות חיוניות על הרחבת ההבנה של צוותי חינוך אודות החשיבות של מעורבות הורים עבור תלמידים ליקויי למידה, ובפרט במגזר מסויים בישראל.

המידע שיעלה מן המחקר הנוכחי, יוכל לתרום רבות לעיצוב תוכניות התערבות עתידיות עבור תלמידים לקויי למידה, תוך שימוש באסטרטגיות של מעורבות הורים כגורם יעיל לשיפור הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות העצמית של תלמידים אלו.

 

סמינריון בחינוך

מאמרים