סמינריון באוניברסיטה הפתוחה!? סוציולוגיה של האינטרנט

סמינריון באוניברסיטה הפתוחה!? סוציולוגיה של האינטרנט

כן, באופ הסמינריון יכול להיות כאב ראש לא קטן.ואנו נשמח לסייע כבר משלב בחירת הנושא.הדרישות בקורס של סוציולוגיה של האינטרנט למשל , לעבודה סמינריונית היא טקסט בן 25 ל-30 עמודים.

  • עבודה תתחיל תמיד בפרק המציג את השאלה המרכזית, על בסיס סקירת ספרות.
  • התשובה לשאלה  יכולה להתבסס על מחקר קטן משלכם (עבודה אמפירית) , או  על סקירת ספרות ("עבודת ספריה" עבודה תאורטית/עיונית).
  • העבודה חייבת להסתמך על מעל  15  מקורות ביבליוגרפיים שכולם אקדמיים (התפרסמו בכתבי עת בהם נהוגה ביקורת עמיתים).
  • חלק גדול מהם יהיו באנגלית.

בעבודה אמפירית ניתן להשתמש בכל שיטת מחקר המקובלת במדעי החברה. אם בחרתם בשיטה כמותית תתבקשו לערוך עיבודים סטטיסטיים פשוטים, המבוססים על הצגת שכיחיות ("סטיסטיקה תיאורית"), שתוכלו לעשות בכוחות עצמכם. אין צורך בעזרת מומחים.

עבודה טובה תציג יכולת לניתוח והסבר של ממצאים ושל חומר עיוני ותאפשר להפגין יכולת לשלב בין מה שלמדתם בקורסים השונים: בכללם קורסים מתודולוגיים, קורסי מבוא וקורסים בנושאים תיאורטיים לבין ממצאים שתאספו באמצעות מחקרים קטנים משלכם ומקורות שתחפשו בעצמכם.

בעבודה עליכם להפגין יכולת להגדיר שאלה ולבחון אותה בכלים המקובלים באקדמיה.

אפשרויות נושאים:

יצירת אמון בתקשורת מקוונת

האתגרים לזהות אישית בתקשורת מקוונת

שיתוף פעולה וקשרי חליפין מקוונים

זיקה בין תקשורת מקוונת לתקשורת בלתי אמצעית (פנים אל פנים)

צופי טלוויזיה/ קוראי ספרים/ חובבי קולנוע / חובבי קומיקס באינטרנט

תקשורת מקוונת והתארגנות פוליטית

אימוץ חידושים טכנולוגיים

שינוי ושימור של דפוסים חברתיים בתקשורת מקוונת

קשרים חברתיים (חברות-משפחה) כאשר הטכנולוגיה מאפשתר נגישות ללא נוכחות.

פערים בנגישות לתקשורת מקוונת ובשימוש באפשרויות שהיא מזמנת.