סילבוס | בעבודות אקדמיות – Syllabus, כמה הוא באמת חשוב ?

סילבוס | בעבודות אקדמיות – Syllabus, כמה הוא באמת חשוב ?

סילבוס | בעבודות אקדמיות – Syllabus, כמה הוא באמת חשוב ?

לסילבוס יש חשיבות בכתיבת עבודות אקדמיות. בראש ובראשונה ( גם אם לא הופעת לאף מפגש ) תוכל לקחת משם מאמר ראשוני לעבודה שלך.

לפחות מאמר אחד!

ההגדרה של סילבוס בויקיפדיה : סילבוס היא רשימה… הרישמה מכילה נושאים מהם תוכל "לצאת" למחקר שלך.

נכון , בנוסף, הסילבוס מכיל מידע ספציפי על הקורס ועל דרכי קשר עם המרצה, והעוזרים אבל מה שחשוב לך בעיקר אלו ההסברים כלליים תוכן הקורס ורשימות הקריאה

בסילבוס יצויינו דרישות. למרצה שלך לקח לא מעט זמן לנסח את הדרישות – פשוט קרא ויישם אותן. כל כך פשוט להתייחס לדרישות קטנות שיכול להיות שהן חשובות למרצה.

סילבוס עבודות אקדמיות חשוב יותר , לרוב אין רצף שיעורים – זה אתה והסילבוס…אגב, אם יש למרצה סילבוסים משנים קודמות זה גם בעל ערך! יכול להיות שתמצא שם מאמר או נושא לעבודה האקדמית שלך.

למשל ביבליוגרפיה מומלצת :

 

 

  1. Fromkin, V., & Rodman, R. (1993). An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. P121.F75
  2. Crystal, D. (1980). Introduction to Language Pathology. RC423.C79

———————————————————————————————————

  1. Beitchman, J.H., Cohen, N.J., Konstantareas, M.M, & Tannock, R. (Rds.) (1996). Language, Learning, and Behavior Disorders. Cambridge: Cambridge University Press. RJ496.L35L368
  2. Paul, R. (Ed.) (1999). Child and adolescent psychiatric clinics. Language disorders. Philadelphia: W.B. Saunders Company. RJ496.L35L36
  3. The Development of Language (1999). M. Barrett (Ed.). Psychology Press. P118. D444.
  4. Language Development in Exceptional Circumstances (1993).D. Bishop & K. Bishop (Eds.). Hillsdale: Erlbaum. P118. L.363.

 

לצד נושאים , למשל :

הנושאים שיכללו בסמינר הם: שפה, דיבור ותקשורת, מוח ושפה, רכישת שפה בילדות: תהליך התפתחותי נורמאלי, שפה וקוגניציה, קשיים רגילים וסטיות פתולוגיות, ליקויי דיבור והפרעות לשוניות אצל ילדים.

לדוגמא סילבוס עבודות אקדמיות בחינוך:

נושאי הקורס:

בקורס נעסוק במציאות החברתית והכלכלית בישראל של השנים האחרונות. נלמד כמה ממושגי היסוד להבנת המציאות הכלכלית בימינו כגון: הפרטה, עבודה מאורגנת, עובדי קבלן, מסים ישירים ועקיפים וכו'. נברר כיצד ומדוע מופרטת מדינת הרווחה הישראלית – מי מרוויח ומי מפסיד מכך. נשאל האם הפערים ההולכים וגדלים בחברה הישראלית הם גזירת גורל או תוצאה של מדיניות מכוונת. נפנה את מבטנו אל סוגיות אקטואליות חשובות.בחלקו האחרון של הקורס נדבר גם על אפשרויות לשינוי. כאן נדגיש במיוחד את תחום החינוך בכלל והחינוך הבלתי פורמלי בפרט.

לפי הרשימה , גם אם לא היית נוכח , תוכל בקלות להבין לאן לכוון את העבודה שלך, בעזרת הסילבוס!

 

יש לא מעט מרצים שמקשרים את הסילבוס לנושא. למשל :

 מאדישות למחאה, ממחאה לתיקון ·         גולדמן (2010) מה הישראלים רוצים פוסט באתר אינטרנט: http://ygoldman.org/?p=316

 

סילבוס כתיבת עבודות ממש טוב יכיל רשימה  לפי נושא , כן ממש כך. זה יכול להקל מאוד

סעיף בסילבוס לדוגמא בנושא  "אקלים חינוכי ובתי ספר כמעצבי זהות" מציג רשימת מאמרים :

אבירם, ר' (1999). לנווט בסערה, חינוך בדמוקרטיה פוסט מודרנית. תל-אביב: מסדה.

ארהרד, ר' (2001). אקלים חינוכי מיטבי- ערכה לאבחון והתערבות. משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי ייעוצי. [פרק א' – רקע עיוני].

פרידמן, י' (1995). אקלים בית- הספר ואקלים הכיתה, ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.

 שכטר, א' . ריץ, י'. רובין, א' (2006). דיוקן: מדדים למדידת תהליכים חינוכיים מעצבי זהות בחינוך הממלכתי דתי. דו"ח מסכם מדעי. רמת –גן . אוניברסיטת בר-אילן. המכון לחקר החינוך וקידומו.

מאמרים אלו , מהסילבוס יכולים לסייע בעבודה שלך לכמעט 3-4 עמודים !

אז… אם אתה בעיצומה של מטלה אקדמית ( סמינריון , עבודת גמר וכדומה) לא להתעלם מהסילבוס.

סילבוס בעבודות אקדמיות