משתנה מתווך מה זה ?

משתנה מתווך מה זה ?

משתנה מתווך, נקרא גם Mediator , הוא משתנה הנמצא ממש באמצע , בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי.

המתווך  מושפע מהבלתי-תלוי

המתווך משפיע על התלוי.

ובקלות :  משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אך ורק אם בעקבות הצבתו במחקר , הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל.

דוגמא:

בדיקת הקשר בין מצב רגשי לנכונות לבצע בדיקה מוקדמת לגילוי מחלה, הגיל יכול להיות משתנה ממתן המשפיע על הקשר בין משתנים, מאחר והנכונות לביצוע הבדיקה עולה עם הגיל: היא חלשה בגיל צעיר וחזקה בגיל מבוגר