מאגרי מאמרים אקדמים

מאגרי מאמרים אקדמים

הכל מתחיל באיתור מאמרים והיפותזות מתאימות. עליהם יש להתבסס בכל מחקר אקדמי.

שלב המידענות הינו קריטי.

במחקר שלך , גם אם הוא מחקר עיוני , תיאורטי ובין אם זהו מחקר איכותני – תצטרך לאתר ולקרוא מספר מאמרים… כן , רק לאחר מכן תוכל לחשוב ולנסח שאת שאלת המחקר שלך.

המאמרים ילוו אותך ממש עד הסוף. גם בזמן כתיבת הדיון תצטרך לבחון את הממצאים מול התירואיות , מול מחקרים קודים שבחנו שאלה דומה או קרובה לנושא המחקר שלך.

מומלץ

להתחיל באיסוף כללי של מאמרים לסמינריון או לעבודת הגמר , ורק בשלב השני לבצע סינון קפדני , ולהשאר עם מאמרי בסיס טובים, כשאנחנו יודעים שנשתמש בהם.

מחירון טופ סמינר לסיוע בנושא מאמרים לעבודה אקדמית:

איתור מאמרים
29.90 | לעמוד
עד 10 מאמרים.באנגלית או עברית, לבחירתך.
סיכום מאמרים
59.90 | לעמוד
סיכום מוכן להטמעה בסקירת ספרות, או לשימוש במצגת.
תרגום מאמרים
29.90 | לעמוד
תרגום מקצועי אקדמאי. הוצאת הנושא,שיטה כלי מחקר בצורה אקדמית ( לא תרגום רגיל!)

בהצלחה!