מחירון לחלקי עבודה

לפניך מחירון לחלקי עבודה

מחירון עבודות אקדמיות | מחירון חלקי עבודות | מחירון מסלולי ליווי

איתור מאמרים
29.90 | לעמוד
עד 10 מאמרים.באנגלית או עברית, לבחירתך.
סיכום מאמרים
59.90 | לעמוד
סיכום מוכן להטמעה בסקירת ספרות, או לשימוש במצגת.
תרגום מאמרים
29.90 | לעמוד
תרגום מקצועי אקדמאי. הוצאת הנושא,שיטה כלי מחקר בצורה אקדמית ( לא תרגום רגיל!)
איתור שאלונים
29.90 | לשאלון
איתור שאלון למחקר שלך.
ניתוח סטטיסטי
150.00 | השערה
ניתוח סטטיסטי, בתוכנת SPSS כל סוגי עיבוד הנתונים.
פרק ממצאים מלא
550.00 | גלובלי
פרק ממצאים מלא, מוצג בצורה ברורה, כולל ניתוחי שונות, מבחני פישר, פירסון , רגרסיה ליניארית וכדומה.
פרטיםמחיר
סקירת ספרות
עברית, 10..15 עמודים, במחיר לפי עמוד.
80 ועד 155 שח
הצעת מחקר, מחיר תלוי
בסוג ההצעה ורמת לימודים. המחיר גלובלי
400 ועד 1,200 שח
תרגום מאמרים: אנגלית,גרמנית,ספרדית,איטלקית,צרפתית לעברית. מחיר לפי עמוד50 ועד 100 שח
ניתוח סטטיסטי הכולל פרק שיטה וממצאים מלא300 עד 750 ש"ח
ניתוח סטטיסטי,ללא פרק שיטה350 שח
פרק דיון בין 3..5 עמודים. במחיר גלובלי300 ועד 900 שח
תקציר לעבודה שלך בעברית, עד עמוד אחד100 שח
תקציר באנגלית185 שח
ניתוח ראיונות לפי תמות וקטגוריות , איכותני: עד 7 קטגוריות, מחיר גלובלי500 עד 1000 שח
ניתוח תוכנית התערבות500 עד 1000 שח
תמלול ראיונות, עד 45 דקות הקלטה. יש מחירי מבצע 50 אחוז הנחה מעל 10 ראיונות!129 שח
עריכה לשונית, לפי עמוד.החל מ 9 שח
בדיקת עבודה ממוחשבתחינם
בדיקת עבודה כללית( מומלץ)135 שח
איתור כתבות לניתוח איכותני או טקטסואלי250 שח
איסוף נתוני מחקר מניות, לפי שנה 350 שח
אפיון מערכת בסיסי נתוניםצלצל!
מצגת יזמות עסקית, עד 7 שקפים ( מבצע)550 שח