מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות?

מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות?

מה מאפיין כתיבת עבודות אקדמיות?

 • כתיבה אקדמית: כתיבה מחקרית עובדתית המבוססת על מחקרים וידע קודם. כתיבה אקדמית היא כתיבה "ייבשה" ומדויקת השונה מכתיבת מסמך עסקי או אישי.
 • מדרג הכתיבה האקדמית: עבודת פרה-סמינריון, סמינריון, תזה (בתואר השני), עבודת דוקטורט, פוסט דוקטורט.
 • מחקר אקדמי: מחקר כמותי או איכותי שמטרתו להוסיף לידע הקיים. המחקר מחפש קשר כלשהוא בין משתנים (בלתי תלויים) למשתנים אחרים (תלויים).
  המחקר לא חייב להיות יישומי למחר בבוקר (מחקר "טהור") אבל רצוי שייצר ידע חדש שניתן לעשות בו שימוש בעתיד.
 • מחקרים בתחום הניהול: תכליתם לגלות תובנות חדשות שישפרו את רמת הניהול של המנהלים.

 

מאפייני מחקר כמותי

 • מחקר כמותי: חקירה מדעית שיטתית של תכונות כמותיות (מספריות), בודק משתנים וקשר ביניהם ע"י שימוש בפרוצדורות סטטיסטיות.
 • אוכלוסיית המחקר: המעגל עליו החוקר רוצה להכליל מתוך המדגם (לדוגמא, כל תושבי מדינת ישראל).
 • מסגרת הדגימה: רשימת הפרטים מתוכה נלקח המדגם.
 • המדגם (הדגימה): הפרטים שבפועל השתתפו במחקר.
 • בדיקת תוקף: בדיקה שכלי המדידה שנבחר במחקר אכן מתאים ומדויק.
 • בדיקת מהימנות: מסמלת את המידה שבה כלי המדידה מודד את המשתנים באופן עקבי.

 

מאפייני מחקר איכותני

 • מחקר איכותני: מחקר הבודק את הקשר בין משתנים שלא באמצעות פרוצדורות סטטיסטיות או אמצעי כימות אחרים, אלא באמצעים אחרים כגון:
  א. ראיונות עומק: ראיונות ארוכים של מרואיינים הרלוונטיים
  לשאלת המחקר המאופיינים בשאילת שאלות פתוחות.

קבוצות מיקוד: קבוצה של אנשים בעלי מאפיינים דומים
המרואיינים במקביל.

תצפיות משתתפות: החוקר נטמע באוכלוסיית המחקר
לשם איסוף הנתונים (משמש לדוגמא בחקר אנתרופולוגי).

 • מחקרים אתנוגרפיים: תצפית לא משתתפת. ביצוע סקירת
  ספרות על מאמרים מחקריים קיימים והגעה למסקנה
  כוללת (סקירה ספרותית מה אומרים המחקרים עד כה על
  שאלת המחקר).

טכניקות השלכתיות: משתתפי המחקר מבצעים משימות
והמחקר מתמקד בתגובותיהם בעת ביצוע המשימות.

 

מאפיין נוסף הינו כללי הציטוט

APA -American Psychological Association

אופן כתיבת רשימת מקורות מכתבי-עת אקדמיים

 • יש לרשום את כל המקורות עליהם מתבססת העבודה
 • צורת הרישום אחידה לפי הסדר הבא: שמות המחברים (משפחה ופרטי), השנה, שם המאמר, שם כתב העת, מספר הגיליון, מספר הוצאה ומספרי עמודים. לדוגמא: Morag O. (2011). “The role of SOI on M&A success”, Strategic Management Journal. Vol.2. Iss. 8. pp. 40-45
 • יש להציג את המקורות לפי סדר אלפאבתי עולה עפ"י
  האות הראשונה של שם המשפחה של המחבר הראשון של כל מאמר.
 • לכל מקור ברשימה יהיה ציטוט בגוף העבודה ולכול ציטוט חייב להיות מוצג המקור המצוטט ברשימת המקורות.

כתיבת רשימת מקורות מהאינטרנט

 • רושמים את שמות המחברים (קודם שם המשפחה ואח"כ שם פרטי), התאריך המלא כולל חודש ויום, שם הכתבה, שם האתר ובשורה מתחת הלינק לכתבה.
  גם רשימה זו יש לסדר לפי סדר אלפאבתי עולה על פי האות הראשונה של שם המחבר הראשון של כל כתבה.

  לדוגמא:
  אמיתי טליה, 25/05/2017, מידע לכל המעוניין: הטעויות שאפשר לעשות כשמקימים חברה, אתר גלובס.
  http://www.globs.com/career/1.1650482