מהם נקודות המפתח להצלחה בסמינריון?

מהם נקודות המפתח להצלחה בסמינריון?

מהם נקודות המפתח להצלחה בסמינריון?

  • מוטיבציה ורצון להשקיע בעבודה כדי להצליח
  • כמות, איכות ועדכניות מקורות המידע
  • יכולת ניסוח טובה
  • שמירה על הצד הטכני של העבודה (כללי ציטוט, רשימת מקורות)
  •  אחידות במושגים
  • מושגים בעברית
  • ללא שגיאות כתיב
  • סימני פיסוק
  • אחידות

מה מביא עבודה אקדמית לרמה גבוהה באמת ?

אינטגרציה בין מאמרים

הצמדות לשאלת המחקר ונושא המחקר

ללא חומרים מיותרים , להמנע המצגת חומרים שאינם קשורים לעבודה בקשר ישיר

מאמרים רלונטיים ועדכניים