מהו הסגנון של עבודה מדעית , או מחקר אמפירי ?

מהו הסגנון של עבודה מדעית , או מחקר אמפירי ?

סגנון של עבודה מדעית

הסגנון של עבודה מדעית צריך להיות סיפורי ולא כמו דו"ח או רשימה של נקודות. עבודה אמפירית כוללת 4 חלקים עיקריים: מבוא, שיטה, תוצאות ודיון (ובנוסף תקציר, רשימת מקורות ונספחים) .

המבנה הכללי של העבודה אמור להיות כמו שעון חול. העבודה מתחילה "רחב" (דהיינו במשהו כללי יותר שקשור לנושא) ואז העבודה הולכת ומתמקדת יותר ויותר ככל שמתקדמים בפסקאות במבוא (כאשר ההתמקדות היא על נושא העבודה ושאלת המחקר).

כל זה נכון…. אבל עד לחלק של התוצאות (החלק של השיטה הוא הכי ספציפי והוא כולל את מי היו המשתתפים, מה נעשה במחקר ואיך הוא נעשה). החלק של התוצאות מתחיל צר אבל הולך ונהיה רחב יותר ויותר, וככה ממשיכים להרחיב עד הסוף. אפשר גם להגדיר את זה שעד החלק של השיטה העבודה בנויה בצורה של משפך, שמתחיל רחב והולך ונהיה צר ככל שמתקדמים, ואחרי השיטה והתוצאות זה משפך הפוך שמתחיל צר (לדבר על התוצאות ועל המשמעות הכי ברורה וישירה שלהן) והולך ונהיה יותר רחב (דהיינו לדבר על המשמעות הרחבה יותר, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה יישומית) ככל שמתקדמים.

המבוא אמור להיות רחב וכללי בהתחלה, וללכת ולהיות יותר ויותר ממוקד ככל שמתקדמים. המשמעות של זה היא שבדרך כלל מתחילים באיזה פסקה מאוד כללית על הנושא הרחב של העבודה. בפסקה הראשונה הזאת מציגים את הנושא הכללי של העבודה – הרעיון הוא לספק איזה מסגרת מאוד רחבה לעניין שהולכים לדבר עליו במהלך העבודה.

אחרי פסקה אחת או שתיים ,  שפותחת את העבודה ונותנת מבט רחב, מתחילים לתאר יותר את התחום הספציפי שהעבודה מדברת עליו. הרעיון כאן הוא לספק לקורא מידע או רקע כללי על התחום, מה הידע התיאורטי הקיים כיום (או במילים אחרות סקירה ספרותית של מחקרים רלוונטיים) וכדומה.

רק אחרי זה ממשיכים להתמקד עוד והתוכן הולך ונהיה צר יותר, ומתחילים לדבר ספציפית על בעיה כלשהי (חור בידע התיאורטי, ממצאים סותרים וכדומה) שהעבודה אמורה לטפל בהם

להגדיר את שאלת המחקר

יש גם להגדיר את שאלת המחקר ולהסביר את התרומה או את החשיבות של העבודה.בדיוק  בשלב זה צריך להסביר מה שאלת המחקר, למה היא חשובה, ומה הידע שהיא אמורה להשיג תתרום להבנה שלנו. כדאי גם לקראת סוף העבודה להוסיף מה הן השערות המחקר, כאשר השערות המחקר צריכות להיות ממוספרות, ישירות וברורות, והן חייבות להסביר מה הקשר המשוער בין המשתנים של המחקר (לדוגמא, בקבוצת א' הערך של המשתנה התלוי יהיה גבוה יותר מאשר בקבוצה ב'). בסוף המבוא ניתן לתאר בקצרה (ובאופן כללי ביותר) מה עושים במחקר כדי לבדוק את ההשערות.

חשוב מאוד לשים לב כי כל טענה שמעלים במבוא צריכה להיות מגובה בציטוט או ציטוטים שתומכים בזה (אלא אם מעלים טענות עצמאיות, ואז יש להסביר למה ניתן לטעון זאת)

כל מחקר, מחקר או תיאוריה שסוקרים או מתארים, חייבים לצטט (כאשר בשני המקרים ציטוט נעשה באמצעות כתיבת שם/שמות המשפחה של הכותב/ים ושנת הפרסום). כמו כן, בכל פעם שמתארים תיאוריה או מגדירים רעיון או מושג, כדאי מאוד להשתמש בדוגמאות מוחשיות שנועדו להבהיר את הכוונה ולהקל על הקריאה.

 

בהצלחה!