טיפ: המנע בשאלת מחקר מורכבת מידי ומסורבלת

טיפ: המנע בשאלת מחקר מורכבת מידי ומסורבלת

עדיף לבחור נושא ממוקד – וחשוב יותר ששאלת המחקר שלך תשאר ממוקדת וברורה.

למשל , הנושא הכללי ברמה העליונה הינו גבר מסורתי בעידן המודרני.

המיקוד שלך בעבודת הסמינריון יכול להיות : תמורות במערכת היחסים בקרב זוגות ערבים-מוסלמים בישראל בהיבט הדורי

ושאלות המחקר יהיו סביב :

  • האם בעידן המודרניזציה חל שינוי בגישת הגבר הערבי המוסלמי כלפי האישה הערבייה.
  • איך שינוי זה בא לידי ביטוי בחיי המשפחה הגרעינית ביחס בין בני הזוג.
  • האם חל שינוי בתפיסת הגבר הערבי את מעמד האישה הערבייה .
  • האם הגבר הערבי המוסלמי שינה את גישתו לערכי הפטריארכיה בעידן המודרניזציה.
  • האם הגבר הערבי המוסלמי מוכן לשנות חלק מהערכים המסורתיים לטובת בת זוגו.
  • האם קיים הבדל בתפיסת הערכים בין שלוש דורות של גברים.

תוכל גם לשער  כי בהתאם לתיאוריית המודרניזציה, אצפה לראות שינויים אשר חלו בתפיסות של גבריות ונשיות, כמו גם ביחס של הגבר הערבי כלפי אישתו. עם זאת, הנחת המחקר היא שהשינוי יהיה בולט בעיקר בקרב הדורות הצעירים.

סקירת ספרות לדוגמא

תיאוריית המודרניזציה

השערת מחקר זה נשענת רבות על תיאוריית המודרניזציה וטוענת כי אימוץ ערכים מודרניים בקרב החברה הערבית-מוסלמית בישראל, הביאה לשינוי מסוים ביחסו של הגבר לאישתו. בחלק המבוא, אציג תחילה תיאוריה זו ולאחריה אעמוד על הדרכים בהן ניתן לראות את סממניה בקרב אוכלוסיית המחקר.

תיאוריה המודרניזציה צמחה כמודל המסביר את חוסר השוויון בין החברות במונחים של שונות ברמת ההתפתחות הטכנולוגית (El-Ghannam, 2001; Macionis, 1997). על פי תיאוריית המודרניזציה, החברה המודרנית מוגדרת כחברה תעשייתית, מתקדמת מבחינה טכנולוגית, עירונית וחילונית, מאפיינים  אשר משפיעים על היחידים, על המוסדות החברתיים וכן, על מבנה המשפחה ומאפייני הקשרים המשפחתיים (אלקסיר, 1999; חג'אזי, 2001; Al-Aquil, 1992; Lee, 1987).

הגישה הרווחת בספרות המחקרית בנושא מסתמכת על הסברו של קוגל (Cowgill, 1979) כי חברה הנמצאת בתהליכי מעבר מחברה כפרית חקלאית לחברה עירונית תעשייתית, מתרחשים בה בהתאם שינויים ותמורות במבנים החברתיים, התרבותיים והכלכליים. הפרטים בחברה מודרנית מסווגים כבעלי מרץ, יוזמה, משכלים, עצמאים ומשוחררים ממקורות התלות וההשפעה המסורתיים במידה רבה. הם פתוחים לקבלת החידושים הטכנולוגים ומגלים פתיחות ביחסים החברתיים ודוגלים במתן ההזדמנות לנשים לקחת חלק בתהליך ההתקדמות החברתי ( Inkeles & Smith, 1974). לעומתם החברה הטרום מודרנית מוגדרת כחברה כפרית, מסורתית ודתית והטכנולוגיה שבה בלתי מפותחת, חלוקת התפקדים מזערית והיחסים החברתיים שבתוכה מתאפיינים כחיוניים לשמירת הקשרים והמוסדות המשפחתיים (Hunter, 1983).

תהליכי המודרניזציה תורמים להעדפת המשפחה הגרעינית על פני המשפחה המורחבת ולהיווצרות פער ושוני בין ההורים והילדים, הן באופי העבודה והן במאפיינים הסוציו-אקונומיים, בערכים ובסגנונות החיים. תהליכים אלו גורמים גם לשינויים בשיטת הנישואים, בתפקידי המשפחה, בחלוקת התפקידים בין המינים, הם מקדמים את השינוי ביחסי הכוחות במשפחה אשר מתבטא בהתחזקות מעמד האישה והיחלשות מעמד המבוגר, נוסף על כן תמורות בשיעורי הילודה ובנורמות המיניות (אלגולאני, 1995; אלקסיר, 1999; דור, 2004; פטריס, 2000; ששון-לוי, 1990; שחר ומאיר, 1998; Inglehart, 1997, Sussman, 1991).

חברות במעבר נמצאות בתהליך מוגבר של עיור המלווה בהתפתחות טכנולוגית ורפואית, המשפחה המורחבת מתפצלת למשפחות גרעיניות עצמאיות, יורדת זמינותן של הנשים בבית בשל יציאתם ללמוד ולעבוד מחוץ לבית ומתחזק מעמדם של הצעירים בחברה בזכות השכלתם הגבוהה. תהליכים אלה, גרמו לשינוי במעמדן החברתי של נשים, והאיצו הקמת משפחה בעלת אוריינטאציה מערבית, אשר דוגלת בערכים המעודדים הישגיות, אינדיבידואליות ואוניברסאליות (Al-Haj,1989; Choi,1996; Lam,1995; Fogiel-Bijaoui, 2002; Ting & Chiu, 2002).

ניתן לראות כי המעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית, מביאה לצמצום הפערים ואי השוויון בין גברים ונשים והדגש הופך להיות מכוון פרט ולאו דווקא מכוון קהילה.

 

מעניין ? נשמח לסייע!