איך מגדירים מחקר כמותני? כל סוגי המשתנים!

איך מגדירים מחקר כמותני? כל סוגי המשתנים!

איך מגדירים מחקר כמותני? כל סוגי המשתנים!

בהמשך תוכל לראות את כל סוגי המשתנים ( כולל מתערב משתנה מתווך וכדומה – כולל דוגמא למשתנה). לפני שאתה רץ לדוגמאות אנא וודא כי :

 • לכל מחקר צריך להיות נושא. לדוגמא: תהליכי שילוב במיזוג ורכישה של חברות.
 • לכל מחקר צריכה להיות שאלת מחקר. למשל ,מהו הקשר או איך משפיע  מהירות השילוב על הצלחת מיזוג או רכישה? f(x)=y
 • לכל מחקר צריכה להיות השערת מחקר אחת לפחות (היפותזה). לדוגמא: ככל שמהירות השליוב גבוהה יותר כך גדלה הצלחת השילוב בין החברות
 • כל מחקר צריך משתנה בלתי תלוי אחד לפחות (מהירות האינטגרציה) ומשתנה תלוי האמור להיות מושפע ממנו (הצלחה של  הרכישה).

לאחר מכן יש להגדיר בצורה ברורה את הקשר בין המשתנים

 • קשרים אפשריים בין משתנים: העדר קשר, קשר לינארי (חיובי או שלישי), קשר אקספוננציאלי, קשר פרבולי (ישר או הפוך) ועוד..
 • משתנה רציף: משתנה העשוי לקבל ערכים שונים באופן רציף כגון: סכום כסף או מידת שביעות הרצון של העובדים.
 • משתנה בדיד: משתנה העשוי לקבל ערכים שלמים כגון: מספר הילדים במשפחה או כמות הסיגריות שאדם מעשן ביום.
 • כימות: פעולה ההופכת מידע המתואר במילים למידע המוצג במשתנה כמותי.
  לדוגמה: הענקת ערכים מספריים לתשובות שונות עבור השאלה מהו מצבך המשפחתי? (1. רווק, 2. נשוי, 3. גרוש, או 4. אלמן). כימות מאפשר לעבד מידע בכלים מתמטיים וסטטיסטיים.
 • משתנה מתערב (Confounder): משתנה חיצוני המשפיע הן על המשתנה התלוי והן על המשתנה הבלתי תלוי באופן דומה ולפיכך עלול להוביל למסקנה מוטעית על הקשר הסיבתי ביניהם.
  לדוגמא: האם שיער אפור משפיע על שכיחות התקפי לב?
 • משתנה מתווך (Mediator): משתנה הנמצא בין המשתנה הבלתי-תלוי למשתנה התלוי, מושפע מהבלתי-תלוי ומשפיע על התלוי. באופן כללי משתנה זה ייחשב כמשתנה מתווך אם בעקבות הצבתו, הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ירד ואף יתבטל. לדוגמא: הנכונות לבצע ביטוח חיים יורדת עם הגיל
 • משתנה ממתן (Moderator): משתנה נוסף המשפיע על המשתנה התלוי. משתנה זה אינו נמצא בין המשתנים הבלתי-תלוי והתלוי, אלא מקושר אף הוא לתלוי. באופן כללי משתנה ייקרא משתנה ממתן אם הופעתו בנוסף למשתנה הבלתי-תלוי תפחית את הקשר בין הבלתי-תלוי לתלוי או אף תבטלו כליל.
 • לדוגמא: בבדיקת הקשר בין מצב סוציו-אקונומי לנכונות לבצע בדיקת המעי הגס (קולונוסקופיה), הגיל יכול להיות משתנה ממתן המשפיע על הקשר בין משתנים, מאחר והנכונות לביצוע הבדיקה עולה עם הגיל: היא חלשה בגיל צעיר וחזקה בגיל מבוגר.