כתיבת רשימת מקורות מהאינטרנט

כתיבת רשימת מקורות מהאינטרנט

רושמים את שמות המחברים (קודם שם המשפחה ואח"כ שם פרטי), התאריך המלא כולל חודש ויום,

שם הכתבה, שם האתר ובשורה מתחת הלינק לכתבה.

גם רשימה זו יש לסדר לפי סדר אלפאבתי עולה על פי האות הראשונה של שם המחבר הראשון של כל כתבה.

לדוגמא:

גולדמן  יעקובי , 26/2/2017, קניית חברות ,עסקים: כל הטעויות האפשריות , אתר  גלובס , http://www.globs.com/18541782