BDesigner

שאלונים ? שיטה ? ממצאים ? SPSS ? אנחנו כאן!

שרותי עיבוד סטטיסטי, ניתוח ממצאים

 ניתוח סטטיסטי לחוקרים באקדמיה טופ סמינר מעסיקה מספר סטטיסטיקאים בעלי ניסיון בניתוח סטטיסטי של עבודות אקדמיות ( Phd, MA, הצעות מחקר וסמינריונים) הצוות שלנו יוכל ולייעץ לך , החל משלב תכנון המחקר ! סטטיסטיקה תיאורית סטטיסיטקה היסקית בכל הרמות המורכבות. אנו מנוסים ביותר , ועובדים שנים רבות עם מיטב החוקרים ומיטב המוסדות.
מבחן פירסון רגרסיה ליניארית מבחן T
בדיקת השערות מבחן פישר טבלאות APA
גרפים פרק ממצאים לוחות ותרשימים
סטטיסטיקה תיאורית בניית שאלונים פרק כלים
איתור שאלון בניית שאלון תוקף ומהימנות
 
 * השרות המלא כולל איתור שאלונים קיימים

 

ניתוח סטטיסטי מתקדם לחוקרים באקדמיה

פרק הממצאים שלנו כתוב בפשטות ובבהירות, ומוכן להטמעה בעבודה שלך.

כל המטלות הסטטיסטיות מלוות בקבצי הסבר מפורטים, כולל קבצי תוכנת העיבוד

כתיבת מאמרים לפרסום בכתבי עת

יש לנו בטופ עורכי/ת מאמרים אקדמיים, מאוד מנוסים ומקצועיים! אתה יכול להעביר אלינו את החומר הגולמי ואנו נערוך אותו בהתאם.יש לנו עורכים באנגלית ובעברית העריכה שלנו ממש בהתאם ליעד – לכתב העת או הג'ורנל.כל הכותבים שלנו מקפידים על כתיבה מדעית בסטנדרט הגבוה ביותר , וההערות שלך

עריכה לשונית של עבודות אקדמיות

יש לנו עורכות לשוניות מעולות ! נוכל לסייע גם במסמכים גדולים ומורכבים(תיזות ודוקטורט) במגוון תחומים אנו מקפידים על ביצוע העריכה לפי  שיטת עבודה מאוד מיוחדת, עם כלי עריכה וציטוט מתקדמים. אנו לא רק נתקן את שגיאות האיות, התחביר והפיסוק הנפוצות, אלא גם ניצור אחידות במסמך. התחביר

  אנו מציעים מגוון מסלולי סיוע ובמגוון תחומים.  

כתיבה אישית של העבודה שלך. טופ סמינר הכי גבוה שאפשר