מקור אקדמי

סמינריון במשפטים- מהו "מקור אקדמאי"?

סמינריון במשפטים- מהו "מקור אקדמאי"? מקורות אקדמאים לכתיבת מטלה אקדמית (עבודה סמניריונית) כאשר הנך נדרש להגיש רשימה ביבליוגפית הכוללת מקורות אקדמאים , שוב ושוב שואלים הסטודנטים מהו "מקור אקדמאי"? התשובה לכך היא פשוטה !  מקור אקדמאי הוא כתב עת או ספר שפורסמו ע"י אוניברסיטה או מכללה מוכרת. מקור שלא פורסם ע"י אוניברסיטה…