מודל חיזוי פשיטת רגל

סמינריון לדוגמא בנושא מודלים לחיזוי פשיטת רגל

עבודות אקדמיות , סמינריון מודלים לחיזוי פשיטת רגל כתיבת עבודות אקדמיות גם בכלכלה דורשות שלב חשוב : שלב הצגת הנושא. הצגת הנושא למעשה מובילה לשאלת המחקר. הנה לדוגמא סמינריון בכלכלכה הדן במודלים לחיזוי פשיטת רגל של חברות. הצגת הנושא: IDB, חפציבה, בלוקבסטר ואפילו "אמריקן איירליינס" – הן רק דוגמה לרשימה ארוכה…