שאלון סגנון הורות לאם

שאלון סגנון הורות לאם

בטבלה הבאה דרגי עד כמה את מפגינה את ההתנהגות המתוארת עם ילדך, לפי המספור הבא:

 1. לעולם לא.
 2. פעם בכמה זמן.
 3. בערך חצי מהזמן.
 4. לעיתים מאוד קרובות.
 5. תמיד.
 6. התנהגות:

   

  1.לעולם לא 2. פעם בכמה זמן 3. בערך חצי מהזמן 4. לעיתים מאוד קרובות 5. תמיד
  1. אני מעודדת את ילדי לדבר על בעיותיו.          
  2. אני מחנכת את ילדי באמצעות הענשה יותר מאשר באמצעות הנמקה והגיון.          
  3. אני יודעת את השמות של החברים של הילדים שלי.          
  4. אני חושבת שקשה להטיל משמעת על הילד שלי.          
  5. אני משבחת את ילדי כאשר הוא מתנהג יפה.          
  6. אני מכה את ילדי בישבן כאשר הוא ממרה את פי.          
  7. אני מתבדחת ומשחקת עם ילדי          
  8. אני נמנעת מלגדף ומלהעביר ביקורת על ילדי כשהוא מתנהג בניגוד לציפיותיי.          
  9. אני מפגינה חיבה כלפי ילדי כשהוא פגוע או מתוסכל.          
  10. אני מענישה את ילדי על ידי לקיחת זכויותיו ממנו תוך כדי מתן הסבר מועט אם בכלל.          
  11. אני מפנקת את ילדי.          
  12. אני מציעה לילדי נחמה והבנה כשהוא מודאג.          
  13. אני צועקת וצורחת כשילדי מתנהג שלא כהלכה ומתפרע.          
  14. אני נינוחה ורגועה עם ילדי.          
  15. אני מרשה לילדי להציק ולהטריד אנשים אחרים.          
  16. אני אומרת לילדי את הציפיות שלנו בנוגע להתנהגויות לפני שהוא מתחיל פעילות מסוימת.          
  התנהגות: 1. לעולם לא 2. פעם בכמה זמן 3. בערך חצי מהזמן 4. לעיתים מאוד קרובות 5. תמיד
  17. אני גוערת, נוזפת ומבקרת את ילדי על מנת שישתפר.          
  18. אני מפגינה סבלנות עם ילדי.          
  19. אני תופסת את ילדי בכוח כשהוא ממרה את פי .          
  20. אני קובעת לילדי עונשים ולא מקפידה אחר כך לקיים אותם.          
  21. אני נענית לצרכי ילדי ולתחושותיו.          
  22. אני מאפשרת לילדי לתרום את חלקו לחוקי המשפחה.          
  23. אני מתווכחת עם ילדי.          
  24. אני נראית בטוחה בעצמי באשר ליכולותיי ההוריות.          
  25. אני מסבירה לילדי מדוע יש לציית לחוקים          
  26. אני עסוקה יותר בתחושותיי מאשר באלה של ילדי.          
  27. אני אומרת לילדי שאני מעריכה מה שהוא מנסה או מצליח לעשות.          
  28. אני מענישה את ילדי על ידי כך שאני דוחה אותו ומשאירה אותו לבד, תוך מתן הסבר מועט אם בכלל.          
  29. אני עוזרת לילדי להבין את ההשפעה של התנהגות על ידי עידודו לדבר על התוצאות של פעולותיו.          
  30. אני מפחדת שאם אני אטיל משמעת על ילדי שהוא מתנהג שלא כהלכה זה יגרום לכך שהוא לא יאהב אותי.          
  31. אני לוקחת בחשבון את רצונותיו של ילדי לפני שאני מבקשת ממנו לעשות משהו.          
  32. אני מתפוצצת מכעס כלפי ילדי.          
  33. אני מודעת כשיש בעיות או דאגות לילדי בבית הספר.          
  34. אני מאיימת על ילדי בעונשים לעיתים תכופות יותר משאני ממש מטילה עליו עונשים.          
  35. אני מבטאה חיבה כלפי ילדי באמצעות חיבוק , נישוק וליטוף.          
  36. אני מתעלמת מהתפרעות ומהתנהגות לא הולמת של ילדי.          
  37. אני משתמשת בעונש גופני כדרך להטיל משמעת על ילדי.          
  38. אני משתמשת במשמעת אחרי שילדי מתנהג שלא כשורה.          
  התנהגות: 1. לעולם לא 2. פעם בכמה זמן 3. בערך חצי מהזמן 4. לעיתים מאוד קרובות 5. תמיד
  39. אני מתנצלת בפני ילדי אחרי שאני עושה שגיאה בהורות.          
  40. אני אומרת לילדי מה לעשות.          
  41. אני מוותרת לילדי על דבר מסוים לאחר שהוא מקיים מהומה בנוגע לכך.          
  42. אני משוחחת עם ילדי, מסבירה ומנמקת לו כשהוא מתנהג שלא כשורה.          
  43. אני סוטרת לילדי כשהוא מתנהג שלא כשורה.          
  44. אני רבה עם ילדי.          
  45. אני מרשה לילדי להפריע לאחרים.          
  46. יש לי קשר חם ואינטימי עם ילדי.          
  47. כאשר שני ילדים רבים, אני קודם מטילה עליהם משמעת ורק אחר כך שואלת שאלות.          
  48. אני מעודדת את ילדי לבטא עצמו בחופשיות, גם כשהוא לא מסכים איתי ועם בעלי.          
  49. אני משחדת את ילדי עם מתנות כדי להביא לכניעתו.          
  50. אני נוזפת ומבקרת את ילדי כשהתנהגותו לא תואמת את ציפיותיי.          
  51. אני מראה כבוד לדיעות ולהשקפות של ילדי, על ידי עידודו לבטא אותן.          
  52. אני קובעת חוקים ברורים ומפורשים לילדי.          
  53. אני מסבירה לילדי איך אני מרגישה בנוגע להתנהגותו הטובה והרעה.          
  54. אני משתמשת באיומים כעונש עם מעט הצדקה עם בכלל.          
  55. אני לוקחת בחשבון את רצונות ילדי והעדפותיו כשאני עושה תכניות למשפחה.          
  56. כשילדי שואל למה הוא צריך לציית, אני אומרת: " בגלל שכך אמרתי" או, " אני אמא שלך ואני רוצה שכך תעשה".          
  57. אני לא בטוחה בנוגע לדרך בה עליי להתמודד עם התנהגותו הלא תקינה של ילדי.          
  58. אני מסבירה לילדי את התוצאות והחשיבות של התנהגותו.          
  התנהגות: 1. לעולם לא 2. פעם בכמה זמן 3.בערך חצי מהזמן 4. לעיתים מאוד קרובות 5. תמיד
  59. אני עומדת על כך שילדי יעשה דברים .          
  60. אני מתעלת את התנהגותו הלא תקינה של ילדי לעבר פעילות יותר מתקבלת על הדעת.          
  61. אני דוחפת את ילדי כשהוא לא מציית.          
  62. אני מדגישה את הסיבות לחוקים.