שאלון לדוגמא

שאלון לדוגמא

נשמח לסייע באיתור שאלון עם תוקף ומהימנות למחקר שלך.

נסייע בשמחה גם בהעלאתו של השאלון  לרשת , ופרסומו בצורה מקוונת בגוגל דוקס , וניתוחו

לדוגמא :

 

במחקר השתתפו 50 נבדקים, מתוכם 64% גברים ו-36% נשים. באופן כללי, גילאי המשתתפים היו צעירים, כאשר 18% היו בין הגילאים 18-30, 72% היו בין הגילאים 30-40, 4% בין הגילאים 41-50, 2% בין הגילאים 51-60 ו-4% מעל גיל 60.

הכנסת הנבדקים התפלגה כך ש-4% היו בעלי הכנסה נמוכהמהממוצע, 60% בעלי הכנסה ממוצעת, 24% בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע ו-12% בעלי הכנסה גבוהה מאוד מהממוצע.

מהרבית הנבדקים (82%) היו בעלי השכלה אקדמית, 6% בעלי השכלה על תיכונית ו-12% בעלי השכלה תיכונית.

רוב הנבדקים (84%) היו חילוניים ו-16% מסורתיים.

חלק א'-
פרטים כלליים (הקף בעיגול)
1. מין: ז/נ
2. גיל: ___
3. מצב משפחתי : 1) רווק 2) נשוי
4. לאום : יהודי/מוסלמי/נוצרי/דרוזי/אחר
5. תעסוקה:
1) סטודנט 2) תעשייה 3)הייטק 4) עצמאי 5)שירות ציבורי 6)הוראה 7)אחר¬¬¬¬¬¬
6. אני קורא עיתונים על בסיס : יומי/שבועי/חודשי/לא-קורא
7. באופן כללי אני מאמין למשטרה ולפרסומיה בתקשורת : כן/לא

חלק ב'- אנא סמן באיזו מידה כאשר 5 במידה רבה מאוד ו1 כלל לא, עבור כל אחת מהשאלות הבאות (השאלון כתוב בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.
אנא מלא את השאלון:
תאור השאלה 1
כלל לא 2
במידה מועטה 3
במידה בינונית 4
במידה רבה 5
במידה רבה
מאוד
1 באיזו מידה צפייה בפרסום תדמית של המשטרה בטלויזיה או באינטרנט ישפיע עליך ?
2 לדעתך , האם המשטרה מקדישה מספיק זמן לתלונות של ה"אזרח הקטן" ?
3 באיזו מידה מערכת המשפט תורמת לאמון במשטרה?
4 באיזו מידה ישפיע פרסום שלילי של פעולת שוטר בודד על רמת אמונך במשטרה?
5 באיזו מידה מערכת מידע של המשטרה עם נגישות לציבור תיצור אמון רב יותר ?

 

מכתב הפניה לנשאלים :

שלום רב, שמי ישראלה ישראלי , סטודנטית במכללת טופ סמינר. ובימים אלה אני עורכת מחקר הבודק את הגורמים שישפיעו על מיצוב והיחס אל המשטרה.

זהו שאלון לצרכים אקדמאים בלבד. המחקר נעשה לצורך עבודת גמר הנדרשת במסגרת לימודים לתואר האקדמאי.

אודה לך מאוד אם תקדיש לי מספר דקות בלבד למילוי השאלון, בכנות ובמלוא תשומת הלב.ברצוני להדגיש כי השאלון הוא אנונימי ולא ייעשה שום שימוש מסחרי במידע אלא לימודי בלבד.

 

תודה על שיתוף הפעולה ,

ישראלה