עבודות לדוגמא במדעי החברה

עבודות לדוגמא במדעי החברה

עבודות בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד

סמינריון בנושא הזכות לחופש הביטוי בדת היהודית ובדתות אחרות

סמינריון בנושא הזכות לחופש הביטוי בדת היהודית ובדתות אחרות מבוא ……………………………………………. רקע תאורטי סקירת ספרות מקרה בוחן חופש הביטוי ביהדות ...
הצג עבודה

מחפש סמינריון בנושא הזכות לחופש הביטוי בדת היהודית ובדתות אחרות ?

מחפש סמינריון בנושא הזכות לחופש הביטוי בדת היהודית ובדתות אחרות ? לנוחותך מצורפת כאן עבודה אקדמית (טיוטא) המובילה לרעיון לא ...
הצג עבודה

עקרון ההפרשיות של רולס וביטויו בחקיקה המודרנית – סמינריון לדוגמא!

עקרון ההפרשיות של רולס וביטויו בחקיקה המודרנית – סמינריון לדוגמא! עבודה אקדמית שהוזמנה בטופ סמינר , כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ...
הצג עבודה

הכרה בזכות לחופש ההתארגנות – עבודת סמינריון במשפטים לדוגמא

הכרה בזכות לחופש ההתארגנות – עבודת סמינריון במשפטים לדוגמא הכרה בזכות לחופש ההתארגנות כזכות אדם חברתית במישור האזורי הזכות לחופש ...
הצג עבודה

עבודת סמינריון לדוגמא הגירה , בין דורית העולים מאתיופיה

נושא :טראומת ההגירה בקרב בני נוער (יוצאי העדה האתיופית) העבודה פורסמה באינטרנט וזכתה לשבחים! …הספרות בנושא השתלבות המהגרים בחברה הקולטת ...
הצג עבודה