סמינריון משאבי אנוש בנושא מנהיגות אותנטית(סקירת ספרות)

סמינריון משאבי אנוש בנושא מנהיגות אותנטית(סקירת ספרות)

סמינריון משאבי אנוש בנושא מנהיגות אותנטית(סקירת ספרות)

סקירת ספרות

פופר (2007) מגדיר מנהיגות כתהליך שבו פרט אחד משפיע על חברי הקבוצה ביחס ליעדי הקבוצה. מנהיגות מערבת בעיקר השפעה, כלומר מנהיג משנה את הפעולות או העמדות של כמה מחברי הקבוצה. ישנן מספר טכניקות להשפעה זאת החל מטכניקות של כפיה וכלה בטכניקות של שכנוע רצוני. באופן כללי מנהיגות מתייחסת לשימוש בטכניקות רצוניות, זה בעצם מה שמבחין מנהיג מדיקטטור. קובן  (Cuban, 1988) אומר כי מנהיגים מעצבים יעדים, מוטיבציות והתנהגויות של אחרים. לעיתים קרובות, הם יוזמים שינוי במטרה להשיג יעדים קיימים וחדשים, כדי להשיג זאת מנהיגות דורשת יצירתיות ומיומנות. בשונה מכך, ניהול הוא תחזוקה יעילה ואפקטיבית של הסדרים ארגוניים קיימים (

ליית'ווד, ג'נטצי וסטיינבך (Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999) זיהו מספר מודלים של מנהיגות חינוכית:

ניהולית, המתמקדת במשימות ובקיום נהלים

פדגוגית, המתמקדת בהליך ההוראה ובהליך הלימוד של המורה.

מעצבת, שמטרתה לעצב את היחסים שבין המורה למנהל

משתפת, שמטרתה הפיכתו של המורה לשותף בהליך קבלת החלטות בית ספריות

מוסרית,המתמקדת בחשיבות הקניית ערכים מוסריים ואתיים לתלמידים.

נבאל- הלר (2001) טוענת כי תפקיד המנהל כדמות המובילה בבית הספר, נדרש למאפיינים מנהיגותיים, כחלק מתפקידו על המנהל להיות מנהיג ולעצב את האקלים הבית ספרי. מתוך כלל סגנונות המנהיגות,המנהיגות האותנטית המוגדרת כ"כנות בלא צביעות והעמדת פנים, כנאמנות למקור, כאמתיות ללא זיוף" (שכטר, 2002 עמ': 69). מנהיגות אותנטית משלבת יחד מנהיגות מעצבת עם מנהיגות אתית. המנהיגות האותנטית, טוענת צמח, (2012) שמה דגש על התהליכים הרגשיים המתרחשים בין המנהיג ומונהגיו הרואים אותו כמודע לערכים ולמגבלות של עצמו, המנהלים מודעים לצורת חשיבתם ולאופן התנהגותם, משרים אווירה של ביטחון, תקווה ואופטימיות תוך שמירה על מוסריות אישית גבוה.

המנהלים מודעים להבדלים בין מנוהגיהם, מטפחים את כישוריהם האישיים ומעצימים אותם. בדרך זו, הם יוצרים אמון בקרב המונהגים ושיתוף פעולה במטרה להשיג את מטרות המנהיג ואת ערכיו ורצון לעמוד ביעדים שנקבעו להם (צמח, 2012).

לדעת גופי וג'ונס (2007) מנהיגות אותנטית מאופיינת בשלושה יסודות. האחד, אצל מנהיגים אותנטיים מתקיימת התאמה בין מילים למעשים. הם עושים מה שהם אומרים והם אומרים מה שהם עושים. השני, מנהיגים אותנטיים יכולים להציג לכידות בביצוע תפקיד, הם מציגים את האני מאמין שלהם בצורה עקבית. השלישי, מנהיגות זו כרוכה בתחושת נינוחות עצמי, התורמת לעקביות בביצוע התפקיד. וולומבווה, אבוליו גארדנר, ורסינג ופטרסו

מעניין ?

צור קשר!