סמינריון לקויי למידה השפעת שילוב לקויי למידה בכיתה רגילה על המורים ועל התלמידים המשולבים

סמינריון לקויי למידה השפעת שילוב לקויי למידה בכיתה רגילה על המורים ועל התלמידים המשולבים

סמינריון לקויי למידה השפעת שילוב לקויי למידה בכיתה רגילה על המורים ועל התלמידים המשולבים

 

תהליכי למידה מיוחסים למגוון רחב של תפקודים קוגניטיביים מורכבים, ולמעשה, מדובר במשימה המצריכה אינטראקציה בין הפונקציות הגבוהות ביותר של המוח. על כן, ילדים רבים נתקלים בקשיים ביכולות למידה בסיסיות, כמו למשל קריאה, כתיבה ומתמטיקה (חמי, 2008).

בשנים הראשונות ללימודים בבית הספר, תלמידים רבים זקוקים למעט יותר זמן לרכישת מיומנויות אלו בהשוואה לאחרים. בעיות חולפות אלו בתהליכי הלמידה מייצגות שונות נורמאלית בבשלות, והשפעתן איננה מהווה מכשול משמעותי לילדים שלומדים לאט יותר מאחרים. לעומת זאת, לקויות למידה הן קבוצה מגוונת של הפרעות המאופיינות ע"י כישלון לא צפוי של הילד ברכישת מיומנויות למידה. הן נגרמות ע"י ליקויים מולדים או נרכשים במבנה ותפקוד המוח, ועלולים להתרחש כתוצאה ממשתנים רבים.

עד לפני מספר עשורים, ילדים לקויי למידה לא זכו לאבחון מדויק ולעיתים קרובות נפלו בין הכיסאות, מפני שעדיין לא היו קריטריונים מוגדרים או הבנה מספקת ללקויות שמהן הם סובלים. עם זאת, בשני העשורים האחרונים אנו ערים למודלים חדשים של אבחון וטיפול בילדים מתקשים ובילדים לקויי למידה. מודלים אלו נשענים על הידע המחקרי המצטבר שהולך ונאסף בתחום לקויות הלמידה במהלך תקופה זו ועד ימינו.

כיום, ניתן להגדיר תלמידים עם לקויות למידה כתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, אך רמת הלקות שלהם היא בדרך כלל נמוכה באופן משמעותי מלקויות אינטלקטואליות אחרות או עיכובים התפתחותיים שונים, ולכן, לקויי למידה מעולם לא הוצאו מחוץ למסגרת הכיתתית הרגילה או עברו למסגרות של חינוך מיוחד (אל-דור, 2014).

ואכן, המודלים העוסקים בחינוך ההולם ללקויי הלמידה מתמקדים בדרכים האופטימאליות לבצע שילוב של ילדים בעלי לקויות למידה בבתי ספר רגילים, ולאפשר למורים ומחנכים לתת להם את התמיכה והסיוע הנוספים שלהם לקויי הלמידה נזקקים, במסגרת הכיתה הרגילה. במהלך תקופה זו עלתה גם המודעות לצורך בפיתוח דרכי הוראה מיוחדות לתלמידים לקויי למידה במסגרת הכיתות (הרגילות) שבהן הם לומדים.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבחון את תופעת לקות הלמידה ואת האופן שבו שילובם של לקויי למידה בכיתות רגילות משפיע על קידום היכולות הלימודיות והחברתיות שלהם. שאלת המחקר היא כיצד משפיע שילובם של תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה על המורים ועל התלמידים המשולבים (חמי, 2008).

בפרק הראשון אתייחס להגדרות ומאפיינים של לקות למידה, לסוגיה השונים ואיך ניתן להבחין ולבצע אבחנה מבדלת. בנוסף, אברר את הגורמים ללקות למידה והקשיים הלימודיים הנלווים ללקות. בפרק השני אתייחס לאופן השילוב בכיתה רגילה, לסיבות לשילוב ולגישות השונות לשילוב לקויי למידה, שילוב הוראתי ושילוב חברתי. ולבסוף בפרק השלישי אתייחס להשפעת שילוב לקויי למידה על המורים ועל התלמידים המשולבים, על ההשפעה ההורית על התחושות וההישגים (אל-דור, 2014).

כאמור, שילובם של ילדים בעלי לקויות למידה בכיתות רגילות הוא הסטנדרט בתחום החינוך, ופרוצדורה זו נהוגה בישראל ובעולם. ועם זאת, בחינת הנושא תוכל לקדם את האופן שבו שילוב זה יכול להתבצע על הצד הטוב ביותר, כך שלא יגרמו הפרעות לתלמידים לקויי הלמידה, לשאר התלמידים או למורים, ויותר מכך, שהמפגש בין לקויי הלמידה לבין התלמידים האחרים יובילו ליתרונות עבור כל הנוגעים בדבר.

שכן, בתהליך השילוב נפגשים תלמידים לקויי למידה עם שאר תלמידי הכיתה בני גילם. במקביל, מורים צריכים להתמודד עם שני סוגי התלמידים, ועל כן, מערכת החינוך צריכה להגדיר כללי התנהלות בכיתה המשולבת.

 מהם לקויי למידה

הגדרות ומאפיינים