סמינריון בכלכלה מוכנות המחוקק והמשק הישראלי להתמודדות עם משבר הסאב פריים

סמינריון בכלכלה מוכנות המחוקק והמשק הישראלי להתמודדות עם משבר הסאב פריים

סמינריון בכלכלה מוכנות המחוקק והמשק הישראלי להתמודדות עם משבר הסאב פריים

כן, נשמח לשלוח דוגמא מלאה אם זה הכיוון של המחקר שלכם. אנו מאמינים כי יש לכם הזכות ( והחובה) לראות איך נגשים לעבודה…

  1. מטרת המחקר:

 

המטרה העיקרית של עבודה זו היא לבחון את התמודדת המשק והמחוקק הישראלי עם החרפת המגמות השליליות בחברה ובמשק הישראלי כתוצאה ממשבר הסאב – פריים העולמי. אילו תכניות הוגדרו ויושמו (תכנון מול ביצוע), למניעה והתמודדות עם משברים פיננסיים עתידיים. בנוסף, אנסה לענות על השאלה האם משבר מסוג דומה יכול להתרחש בישראל  בעשורים הקרובים.

 

  1. שאלות המחקר :

 

  • כיצד ואיך השפיע משבר הסאב-פריים על כלכלת ישראל ויציבותה הפיננסית מול האתגרים הכלכליים העומדים לפניה?. זאת במונחים של רמת אינפלציה, רמת ריבית ריאלית במשק, גירעון תקציבי ורמת החוב הלאומי
  • האם וכיצד יושמו תכניות אב למניעת משברים פיננסיים בישראל?
  • כיצד ואיך התמודדה ממשלת ישראל עם השפעות המשבר בכלכלה ובמשק בישראל בשנים מפרוץ המשבר ועד להתאוששות הכלכלה בחצי השני של 2009?.

 

  1. סקירה כללית:

 

אחד המשברים הגדולים מאז שנות ה-30 היה משבר הסאב-פריים שהתקיים בארה"ב בשנת 2008, והשפיע לרעה  על רוב הבורסות והכלכלות בעולם , לרבות כלכלת ובורסת ישראל. זהו למעשה  אחד המשברים הגדולים בתולדות הכלכלה בעולם, המשבר לכשעצמו החל כאשר המערכת הבנקאית בארה"ב התמוטטה ויחד איתה גופים פיננסיים בולטים בכלכלה האמריקאית והתמוטטות זו השפיעה על מדינות, יבשות, ואפילו ישראל.

העובדה כי כלכלת העולם הציגה בין השנים 2003-2007 צמיחה בטווחים של 2.7%-4% נבעה בעיקר מגידול בצריכה הפרטית בארצות-הברית, אשר מומנה בחלקה באמצעות נטילת משכנתאות ואשראי צרכני. מקור המשבר עונה לתיאור "סאב-פריים" (SUB-PRIME), ועל פי החוקרים כמו (Taylor, 2009), המשבר הינה תוצאה של הלוואות בנקאיות שנטלו הלווים מהבנקים והתקשו להחזירם, וכך הבנקים נותרו ללא בטחונות להלוואות וקרסו.

הגידול בביקושים לסחורות ולשירותים הביא להגדלת הייצור העולמי על-ידי הפירמות, והן מימנו את

הגידול בייצור באמצעות נטילת אשראי. תהליכים אלו הביאו לעליית מחירים חדה עד פרוץ המשבר בשוקי הסחורות והדיור. בארה"ב עד לתחילת המשבר נטלו הלווים הלוואות מסוג סאב פריים, ולכן נקרא המשבר על שם זה. הלוואת סאב פריים הינה בעלת סיכון רב למערכות בנקאיות וזאת מהסיבה שהסיכון שהלווה ייקלע למשברים (פיטורים, אובדן הכנסה, וכד'), גבוהים יותר (ברוידא, ארדמן, שמש,2009). רשויות הפיקוח בארה"ב ובעולם התקשו להתמודד עם הפיקוח על מכשירים אלו, ובעיקר התמהמהו ביצירת תקנים אמינים להערכת הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים אלו.

עבודות סמינריון בכלכלה טופ סמינר

עבודות סמינריון בכלכלה