סיכום פסק דין- מבנה

סיכום פסק דין- מבנה

אם אין הנחיות מפורשות , יש לסכם בדרך כלל באורך של 3-2 עמודים (פונט 12), לא כולל הערות שוליים. סיכום במילים שלך ולא נלקח ממיני-רציו או סיכום אחר.

לא להרבות בציטוטים – רק ציטוטים קצרים כאשר חשוב להשתמש במילים המדויקות

 

כל אורך הסיכום יש להפנות בהערת שוליים למספר עמוד או פסקי שבו המידע או הנימוק המוזכר רשום.

כותרת – שם מלא של פסה"ד עם מראה מקום על פי כללי ציטוט האחיד

הרקע המשפטי לפסק הדין

תמצית עובדות המקרה וטיעוני הצדדים

קביעת בית המשפט והנימוקים לכך

דעת מיעוט (כאשר יש) ונימוקיו

ניתוח ודעה אישית

 

בסיכום מאמר לעומת זאת:

סיכום מאמר- מבנה יהיה:

  • כותרת – שם מלא של המחבר ושם המאמר עם מראה מקום על פי כללי ציטוט האחיד
  • הרקע המשפטי למאמר
  • התיזה של המאמר
  • הטיעונים העיקריים שמבססים את התיזה ונימוקים
  • ניתוח ודעה אישית