מאפייני הכתיבה של עבודה אקדמית

מאפייני הכתיבה של עבודה אקדמית

כתיבה אקדמית:

כתיבה מחקרית עובדתית המבוססת על מחקרים וידע קודם. כתיבה אקדמית היא כתיבה "ייבשה" ומדויקת השונה מכתיבת מסמך עסקי או אישי.

מדרג הכתיבה האקדמית:

עבודת פרה-סמינריון, סמינריון, תזה (בתואר השני), עבודת דוקטורט, פוסט דוקטורט.

מחקר אקדמי:

מחקר כמותי או איכותי שמטרתו להוסיף לידע הקיים. המחקר מחפש קשר כלשהוא בין משתנים (בלתי תלויים) למשתנים אחרים (תלויים). המחקר לא חייב להיות יישומי למחר בבוקר (מחקר "טהור") אבל רצוי שייצר ידע חדש שניתן לעשות בו שימוש בעתיד.