חיפוש מאמרים לעבודה אקדמית

חיפוש מאמרים לעבודה אקדמית

1. ממאגר המידע שבספרייה האלקטרונית או מאמרים מאתר Google Scholar!
2.יש לבחור בכתבי עת מקצועיים. לדוגמא , בניהול יש את מאגר המידע Proquest
3.יש להיעזר בלפחות 10 מאמרים רלוונטיים (ממש רצוי יותר) שחלקם מכתבי עת בתחום , חדשים!

4.(ראו רשימה בסילבוס הקורס , זה חשוב.
5.לעיתים , כתבי עת מחולקים לקטגוריות איכות ויוקרה מ-A היוקרתי ביותר ועד D הפחות יוקרתי.

Call Now Button