הדפסים באמנות אדם וחווה

הדפסים באמנות אדם וחווה

סמינריון , עבודה אקדמית בנושא הדפסים באמנות אדם וחווה

התיאור של אדם וחווה בגן העדן סופר וסופר מחדש במשך אלפי שנים באמצעות יצירות האמנות.[1] ככלל, מאז הקמתה של הנצרות האמנות משמשת ככלי חשוב לתיאור סיפורים מהתנ"ך ומהברית החדשה, וחלק מרכזי ממשמעות היצירות היה "מוחבא" באיקונוגרפיה של התיאורים. הכנסייה הקתולית הצעירה החלה להשתמש באייקונים דתיים בצורה נפוצה, בשל הצורך הייחודי שעמד בפני הכנסייה. חלק מעקרונותיה הבסיסיים של הנצרות היא המסיונריות, שהיא המרת אנשים רבים ככל האפשר לדת זו. רוב הנוצרים המומרים היו מתרבויות פגאניות, וגם האיכרים מן האימפריה הרומית לשעבר היו אנאלפביתים ברובם. בנוסף לכך לרבים מן המומרים היה קשה להבין ולקבל את הנושאים המיסטיים ואת הבנת האירועים ההיסטוריים עליהם הנצרות מטיפה, בשל כך שהם בילו את רוב חייהם הדתיים בסגידה לאלים וכוחות "פשוטים" יותר, כמו האלים הרומאים, היוונים והפגאניים. לכן מנהיגי הכנסייה הקדומה התירו את השימוש בתמונות דתיות, דבר אשר היה אסור על פי היהדות המהווה כמובן בסיס לנצרות. ע"פ ההנחה "מצגות" ויזואליות אלו יעזרו לאנשים הפשוטים להבין את המשמעויות הרוחניות של הדת

[1]  Anderson, Gary A. The genesis of perfection: Adam and Eve in Jewish and Christian imagination. (Westminster: John Knox Press, 2002): 1.

 

 

מבנה העבודה באמנות

מבוא
אדם וחווה באמנות עד שנת  1543
החידושים ביצירה והקשר לשינויים באירופה
העץ כשלד ושימוש בגולגולת: השתקפות המוות ביצירה
הנחש
אידיאל היופי ועירום
הנשק ביצירת האמנות
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים