האם הוראה היא פרופסיה?

האם הוראה היא פרופסיה?

המושג  פרופסיה

 

פרופסיה למעשה מוגדרת באמצעות מאפיינים  כאשר המשותף לאותם מקצועות שזכו למעמד של פרופסיה הוא שילוב של מתן שרות  חיוני וגם מהותי להוויתם התקינה ולרווחתם של בני אדם  תוך הפגנת איכות ורמה גבוהה  מוכחת בתחום עיסוקם.

ניתן למצוא הגדרות רבות למושג פרופסיה .ספרות מחקרית העוסקת בפרופסיות ובהגדרת מאפייני  הפרופסיה , מתייחסות בעיקר לאבחנה בין עיסוקים המוגדרים כפרופסיות לבין אלה שאינם מוגדרים כך,  ולמיכשולים שעומדים בפני פרופסיונליזציה של עיסוק. מצאתי כי נסיונות שנעשו להגדיר את המאפיינים של פרופסיה , יכולים לעזור בקבלת החלטה לגבי מקצוע מסוים  – האם הוא פרופסיה או לא.

חוקרים מציעים מימדים ומאפיינים רבים שבאמצעותם ניתן להגדיר את מידת הפרופסיונליות של עיסוקים ([1]).

 

 מאמרים למחקר

מאפייני הפרופסיה

 

קיימות מספר גישות להגדרת המאפיינים של הפרופסיה. הגישה המסורתיות מונה את המאפיינים האלה:

– קיים בסיס ידע עיוני מוצק ומתעדכן באמצעות מחקר שיטתי בתחום העיסוק

–  נדרשת תקופת הכשרה, הכוללת גם התמחות (סטאז'), התערות בקבוצה המקצועית והכרת דרכי פעולתה

וקבלת רשיון לעסוק במקצוע

–  סמכותו של איש המקצוע נובעת מהידע המקצועי השיטתי שרכש

–  יש תחושת אוטונומיה ליחיד ולקבוצה המקצועית: קבלת ההחלטות נסמכת על הידע במקצוע

–  יש מחויבות לחידושים ולשינויים לאור הידע המתפתח.

–  נדרשת השתייכות לקבוצת עמיתים מקצועית בעלת כללי אתיקה מוסכמים ומחייבים את העמיתים.

–  מחויבות למקבל השירות וראיית טובתו הם ערכים המנחים את איש המקצוע. (שולוב ברקן, 1991; צבר בן-יהושע, 1995, אנדרסון ושות', 1996).

לפי אלוני  ו KATZ  שילוב זה בא לידי ביטוי במאפיינים ,  להלן שמקובל להגדיר באמצעותם מקצוע כפרופסיה :

 

 1. אידיאל או ייעוד להטבת מצבו של האדם בהיבט מרכזי של החיים האנושיים ( בריאות גוף ,בריאות נפש , משפט צדק, חינוך וסיעוד.
 2. גוף ידע מובחן ומהימן.
 3. הליך ממושך ומבוקר של הסמכה מקצועית .
 4. מומחיות מוכרת ומוערכת על ידי הציבור , שבגינה זוכים בעלי הפרופסיה לסמכות ולאוטונומיה בשיקולי דעת מקצועיים.
 5. קוד אתיקה המגדיר את מכלול הערכים , המידות , הכישורים, המחויבויות וההתנהגויות ,המאפיין את החברים בפרופסיה כבעלי מקצוע מוסמכים וראויים לשמם
 6. לישכה מקצועית או ערכאה אחרת , בה נדונות תלונות נגד חברים בפרופסיה , שפעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כללי האתיקה המקצועית של הפרופסיה .

 

יש הטוענים שההוראה אינה פרופסיה במובן המסורתי (שולוב ברקן, 1991,צבר בן יהושע: 1995) ורואים בה עיסוק ייחודי בעל המאפיינים האלה: (א) זהו עיסוק פרקטי שבמהלכו מתפתח ידע רב (זילברשטיין, 1998) (ב) אופי היחסים בין המורה והתלמיד- כלומר יחסים אלה מושתתים על דיאלוג ועל הבניה של ידע (זילברשטיין, 1998), ולא על פעולה שבעל הסמכות המקצועית מבצע עבור מקבל השירות או ממליץ עליה.

 

האם לדעתי מקצוע ההוראה הוא פרופסיה ?

 

למרות העובדה כי השאלה האם הוראה היא 'פרופסיה' היא שאלה עתיקות יומין , איני סבורה כי ההוראה ניתנת להגדרה חדה וברורה העונה על המאפיינים המובהקים של הגדרת המושג פרופסיה במלואן. לכן , אנסה לענות על שאלה זו בבדיקה האם מקצוע ההוראה אכן עונה על המאפיינים שציינתי בסקירה לעיל.

 

 1. עדיין נשאלות  שאלות  רבות  בדבר  עיצובם  של  המורים  לעתיד ,  כיצד צריך ורצוי 'להכשיר' מורים? וכדומה.
 2. פיקוח – כאן נמצא שיש התאמה.ההוראה היא 'פרופסיה' שניתנת לפיקוח על ידי מוסדות המדינה אך לא על ידי  העמיתים בקהילה. מה בכלל מלמד מורה? כיצד מכין תהליך ההכשרה את המורים ל'הכרעות אישיות' בזמן ההוראה? אלו שאלות שגורמות  למאפיין זה להשאר פתוח.
 3. הקשיים שבזיהוי תפקידו של המורה באים לידי ביטוי בקלות הדעת שבה תחום הכשרת המורים מוכן לשייך  לעצמו  טרמינולוגיה  אופנתית,  מתחלפת  ומתכלה  כדי  לתאר  את  תפקיד  המורה באופן  עכשווי  ומפתה,  וכך לזנוח  מעט את הקושי  הטמון בפעולה  עצמה  שבמרכז  הזירה  , קרי הלימוד. על כן מורים יכולים לשנות את עורם ולהצטייר גם כחברים, מתווכים, מובילי שינוי, משרתי – עובדה שלא תומכת בהיות ההוראה פרופסיה.

 

לסיכום , למרות שמקצוע ההוראה עומד במרבית המאפיינים של הגדרת המושג, אך לא כולם , מצאתי כי אין אפשרות לסווג ולהגדיר את ההוראה באופן חד משמעי כפרופסיה.

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

 1. אתיקה מקצועית למורים ותפקודם כאליטה משרתת : אלוני , נ . ( 1997 ).

 

 1. הערכת פרוייקט ניסיוני להכשרת עוזרות לגננות . ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך – סבר , ר 1995

 

 1. שולוב-ברקן, ש' (1991). הוראה ופרופסיה. ירושלים: מכון הנרייטה סולד וגם משולוב ברקן, 1991; צבר בן יהושע, 1995
 2. מ' זילברשטיין, מ' בן פרץ וש' זיו (עורכים), רפלקציה בהוראה

 

Encyclopedia of Educational Research :

DarlingHammond,L. (1992). Teacher Professionalism. In: M. C. Alkin (ed.), (6th ed.). 13591366. NY: MacMillan.

 

[1] DarlingHammond,1992; Popkewitz, 1994