איך להכין רפרט בקלות?

איך להכין רפרט בקלות?

איך להכין רפרט בקלות?

רפרט הינו הצגה מקוצרת של הרעיון המרכזי.

ניתן לראות בו שלד העבודה הסמינריונית בראשי פרקים.

כתיבת פרקי העבודה, כמעין תרשים זרימה המראה את קו הרציונל התיאורטי שבניתם ובכלל זה הביסוס התיאורטי והעיגון באחת  או יותר מהתיאוריות הנלמדות, הסבר המשתנים, הקשרים ביניהם (הפשוטים והמותנים – מורכבים) עד לביסוס ההשערות.

ערכו רשימה של ראשי פרקים מתוכננים לעבודה, לפי הסדר.

כל ראש פרק יכלול 2-3 משפטי הסבר על מנת להבהיר את

תוכן ראש הפרק והזרימה שלו אל ראש הפרק שאחריו

סדר הכתיבה: מהרחב את הצר עד לניסוח ההשערות

את המצגת ניתן לתכנן על פי ראשי הפרקים, כך שכל שקופית תכלול ראש פרק אחד או יותר.

השקפים הראשונים יכללו את שאלת המחקר ואת מטרתו ואת התיאוריה המעגנת את מודל המחקר שלכם באופן כללי, זו שנותנת מסד לכל הקשרים המוצגים.

יש להסביר את המשתנה התלוי: הגדרות ותיאוריות הקשורות בו, להזכיר מחקרים קודמים שבדקו אותו

את המשתנה הבלתי תלוי הראשון , את הקשר בין שני המשתנים, את ההובלה שלהם להשערה הראשונה

את המשתנה הבלתי תלוי השני/המתנה/המסביר את הקשר, הסבר תיאורטי שלו (הגדרה ועיגון תיאורטי) והסבר תפקידו בקשר

את ההובלה שלו להשערה המורכבת.

אם יש משתנים נוספים או השערות נוספות – הסדר ישמר.

שקופית אחת או חלק ממנה יתייחס למשמעות אישוש ההשערות – משמעויות מחקריות או מעשיות וחשיבות מחקר זה

זכרו : המטרה היא בנייה מסודרת של רציונל המסביר היטב כיצד הובלתם להשערות

 

בהצלחה!